مرتضی پاشایی کوچک در آغوش نسرین مقانلو + عکس

مرتضی پاشایی کوچک در آغوش نسرین مقانلو کودک شبیه به زنده یاد مرتضی پاشایی که نسرین مقانلو با در آغوش گرفتن وی آن را مرتضی پاشایی دیگر نامیده است

نسرین مقانلو با معرفی صدرا قربان زاده کودکی که از لحاظ ظاهری شباهت بسیاری به زنده یاد مرتضی پاشایی دارد و در آغوش گرفتن وی را مرتضی پاشایی دیگر نامید .

عکس مرتضی پاشایی کوچک در آغوش نسرین مقانلو را مشاهده میفرمایید .

مرتضی پاشایی کوچک در آغوش نسرین مقانلو

مرتضی پاشایی کوچک و نسرین مقانلو

نسرین مقانلو در وصف این عکس نوشت :

صدرا قربان زاده این پسر کوچولو شیرین دقیقا یک مرتضی پاشایی دیگریست برای این پسر شیرین و هنرمند آرزوی سلامتی و موفقییت در زندگی را خواهانم .روح مرتضی عزیز شاد و یادش در دل همه ما ماندگار.

منطبق با کلید واژه: مطالب متفرقه

The comments are closed.