عکس عاشقانه محمدعلی نجفی و همسرش میترا نجفی

عکس عاشقانه محمدعلی نجفی شهردار و همسرش میترا نجفی عکس عاشقانه محمد علی نجفی شهردار سابق تهران و وزیر سابق آموزش و پرورش ایران و همسرش میترا نجفی در ماشین .

در هفته های اخیر یکی از حاشیه های جنجالی در امور سیاسیون ایران ماجرای ازدواج محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران بوده است .

محمدعلی نجفی و میترا نجفی با عکس هایی که منتشر شد سوژه رسانه ها شدند تا خبر ازدواج این دو منتشر شد و میترا نجفی از همسر رسمی بودن محمد علی نجفی خبر داد .

محمدعلی نجفی و همسرش میترا نجفی این روزها در حال خوشگذرانی پس از ازدواج هستند و در کنار هم عاشقانه در حال لذت بردن از از زندگی هستند .

عاشقانه محمدعلی نجفی و همسرش میترا نجفی

محمد علی نجفی این روزها به عاشقانه های خود میپردازد و در حال حاضر به انتشار عکس های عاشقانه خود با میترا نجفی پرداخته است .

محمدعلی نجفی با انتشار عکس بالا در اینستاگرامش نوشت :

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

منطبق با کلید واژه: سوپر استارها