متن نوحه کجا میخای بری از محمود کریمی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸-۰۶-۱۶
622 بازدید
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

متن نوحه کجا میخای بری از محمود کریمی نمیشه باورم که وقت رفتنه تموم این سفر بارش رو شونه ی منه نمیشه باورم دکه وقت رفتنه تموم این سفر بارش […]


متن نوحه کجا میخای بری از محمود کریمی

نمیشه باورم که وقت رفتنه
تموم این سفر بارش رو شونه ی منه

نمیشه باورم دکه وقت رفتنه
تموم این سفر بارش رو شونه ی منه

کجا میخای بری؟؟
چرااا منو نمیبری؟

این دمه اخری
چقد شبیه مادری

کجا میخای بری؟؟
چرااا منو نمیبری؟

این دمه اخری
چقد شبیه مادری

کجا میخای بری؟؟
چرااا منو نمیبری؟

این دمه اخری
چقد شبیه مادری

متن نوحه کجا میخای بری از محمود کریمی

باید جوابتو با نفسم بدم
بدون من نرو تورو به کی قسم بدم؟؟

قرارمون چی شد کخ بی قراره هم باشیم

حسین

کجا میخای بری؟؟
چرااا منو نمیبری؟

این دمه اخری
چقد شبیه مادری

من روی خاک و تو سوار مرکبی
من توی قلبتو اما تو چشم زینبی

اهسته تر برو بزار منم باهات بیام
حسین
دیگه نمیکشه پاهام که پا به پات بیام

کجا میخای بری؟؟
چرااا منو نمیبری؟
حسین

این دمه اخری
چقد شبیه مادری

کجا میخای بری؟؟
چرااا منو نمیبری؟
حسین

این دمه اخری
چقد شبیه مادری

پاسخی بگذارید