لباس راحتی دختران دانشجو در خوابگاه دانشگاه آزاد + کاریکاتور طنز

لباس راحتی دختران دانشجو در خوابگاه دانشگاه آزاد کاریکاتور طنز از لباس راحتی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد در خوابگاه پس از دستورالعمل لباس دانشجویان .

در روزهای اخیر انتشار دستورالعمل پوشش دانشجویان در دانشگاه آزاد با حواشی همراه شد .

لباس راحتی دانشجویان در خوابگاه دانشگاه آزاد یکی از حاشیه هایی بود که در مورد این دستورالعمل به آن پرداخته شد و سوژه رسانه ها شد .

لباس راحتی دختران دانشجو دانشگاه آزاد در خوابگاه در این مورد بسیار بولدتر شد که رسانه های ایران و حتی رسانه های ماهواره ای به شدت به آن پرداختند .

لباس راحتی دختران دانشجو در خوابگاه دانشگاه آزاد

کاریکاتور طنز لباس راحتی دانشجویان دختر در خوابگاه دانشگاه آزاد که توسط نازنین جمشیدی طراحی شده است یکی از واکنش های جالب به این دستورالعمل بوده است .

منطبق با کلید واژه: عکس طنز