عنوان ارز قیمت (ريال) زمان
دلار خرید 257,493 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۳:۵۲
یورو خرید 293,973 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
درهم امارات خرید 70,114 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
روپیه هند خرید 3,471 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
لیر ترکیه خرید 19,041 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
روبل روسیه خرید 3,378 ۱۴۰۰-۱۰-۲۷ ۰۰:۲۳
یوان چین خرید 40,532 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
وون کره جنوبی خرید 216,288 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
فرانک سوئیس خرید 281,657 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
ین ژاپن خرید 225,471 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
دلار کانادا خرید 205,144 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
پوند انگلیس خرید 352,174 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
کرون سوئد خرید 28,505 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
کرون نروژ خرید 29,425 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
دینار عراق خرید 17,640 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
دلار استرالیا خرید 185,676 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
دلار فروش 259,832 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
یورو فروش 296,643 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
درهم فروش 70,751 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
روپیه هند فروش 3,503 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
لیر ترکیه فروش 19,214 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
روبل روسیه فروش 3,409 ۱۴۰۰-۱۰-۲۷ ۰۰:۲۳
یوان چین فروش 40,901 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
وون کره جنوبی فروش 218,253 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
فرانک سوئیس فروش 284,215 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
ین ژاپن فروش 227,519 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
دلار کانادا فروش 207,008 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
پوند انگلیس فروش 355,373 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
کرون سوئد فروش 28,764 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
کرون نروژ فروش 29,693 ۱۴۰۰-۱۰-۲۸ ۰۰:۲۲
تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸