1000 تومان قیمت بنزین در بودجه سال 1398 شد

قیمت بنزین در بودجه سال 1398 هزار تومان تعیین شد

قیمت بنزین در بودجه سال 1398

نرخ بنزین در سال 1398

یکی از مهم ترین و مورد توجه ترین موارد در بودجه هر ساله قیمت سوخت اللخصوص بنزین است .

امسال بر سر قیمت بنزین در بودجه سال 1398 شایعات فراوانی وجود داشت و هر روزه قیمت های متنوعی از رسانه ها اعلام میشد .

قیمت بنزین سال 1398 با توجه به بودجه سال 1398 قیمت 1000 تومان تعیین شده است و بدین شکل این قیمت در سال جدید افزایش نخواهد داشت .

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در لایحه بودجه سال ٩٨، قیمت بنزین ١٠٠٠ تومان دیده شده و برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم.

محمد باقر نوبخت روز پنجشنبه در حاشیه نشست خبری خود درباره لایحه بودجه سال ١٣٩٨ در جمع خبرنگاران درباره شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ بنزین افزود: آنچه در این لایحه بودجه برای افزایش قیمت حامل های انرژی منظور کنیم باید در تبصره ١۴ خود رانشان بدهد؛ هیچ افزایش قیمتی بیش از ١٠٠٠ تومان برای بنزین محاسبه نشده است.

قیمت بنزین در سال 1398

قیمت بنزین

وی اظهارداشت: اما ماده ٣٩ قانون برنامه پنجم هر زمان به دولت اجازه می دهد که نسبت به اصلاح قیمت ها اقدام کند و منابعی را هم بدست می آورد صرف اقشاری که در قانون مشخص کرده، می کند.

نوبخت تصریح کرد:ارقامی که برای حامل های انرژی مطرح می شود از مبنای درستی برخوردار نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت برای این که بتواند فشار تورمی را از روی خانوار و بنگاه ها کاهش دهد، درخصوص خانوارها مقید است ١۴ هزارمیلیارد دلار که بخش عمده درآمدهای ارزی دولت است با نرخ ۴٢٠٠ تومان برای هر دلار برای کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم اختصاص دهد.

منطبق با کلید واژه: اخبار جامعه