فیلم حمله آرش ظلی پور به مسعود فراستی در من و شما و درگیری لفظی

فیلم حمله آرش ظلی پور به مسعود فراستی در من و شما و درگیری لفظی حمله لفطی بی ادبانه آرش ظلی پور مجری برنامه من و شما به مسعود فراستی نقاد سینمای ایران .

مجری های برنامه های تلویزیونی ایران بعضا دست به اقداماتی میزنند که همه را متحیر و شگفت زده میکنند .

انتقاد از اشخاص و به چالش کشیدن آنها شاید وظیفه یک مجری است اما حرف های بی ادبانه و حملات پی در پی و یکجانبه گرایانه هیچ وقت در شان یک مجری ایرانی نیست .

آرش ظلی پور مجری برنامه من و شما در اقدامی عجیب مسعود فراستی میهمان برنامه خود را مورد هجوم صحبت های یکجانبه و به گونه ای حمایت گرایانه از برخی افراد قرار داد که موجی ناراحتی مسعود فراستی و ترک برنامه زنده شد .

فیلم حمله آرش ظلی پور به مسعود فراستی در من و شما و درگیری لفظی

بی احترامی در صحبت های مجری من و شما آنقدر زیاد است که میتوان به چند نکته آن اشاره نمود :

اول اینکه آرش ظلی پور بارها و بارها شخصی را که حداقل 15 تا 20 سال از وی بزرگتر است را با ضمایر فعلی بی ادبانه که شایسته افراد بزرگتر از مجری نیست خطاب میکند .

دوم چهره مجری برنامه من و شما از تنفر درونی و حس بسیار بد وی نسبت به میهمان برنامه حکایت دارد و به گونه ای مشخص است که میخواهد میهمان برنامه خود را مسخره کند .

سوم عدم اجازه صحبت به میهمان برنامه و حملات پشت سر هم برای به کرسی نشاندن صحبت های خود مجری برنامه من و شما .

و و و و 

گفتنیست انتشار این فیلم در رسانه ها با موجی از انتقادات مردم نسبت به آرش ظلی پور همراه شد که از بی ادبی و بی احترامی به میهمان برنامه به شدت انتقاد کرده بودند .

فیلم درگیری لفظی آرش ظلی پور و مسعود فراستی را مشاهده میفرمایید :

 

دانلود حمله آرش ظلی پور به مسعود فراستی

منطبق با کلید واژه: کلیپ هنرمندان