فیلم انتقاد احسان کرمی از سام درخشانی و هدیه کانادا به پسرش

فیلم انتقاد احسان کرمی از سام درخشانی و هدیه کانادا به پسرش احسان کرمی در برنامه ای به شدت از سام درخشانی و صحبت هایش در مورد هدیه کانادا به پسرش انتقاد کرد .

برخی از صحبت های بازیگران و ستارگان ایرانی جز شرمندگی و آزرده خاطر کردن مردم ایران هیچ فایده ای ندارد .

سام درخشانی یکی از این صحبت ها را در روزهای اخیر در یک گفت و گو را به زبان آورد و آن هدیه کانادا به پسرش با به دنیا آوردن وی در کانادا بود .

احسان کرمی مجری معروف ایرانی در واکنش به این صحبت سام درخشانی به شدت به وی تاخت و صحبت های سام درخشانی را موجب شرمندگی خواند .

فیلم انتقاد احسان کرمی از سام درخشانی و هدیه کانادا به پسرش

احسان کرمی در یک گفت و گو سام درخشانی را خطاب قرار داده و صحبت هایش را به شدت مورد انتقاد قرار داد .

احسان کرمی که این روزها در خارج از ایران به سر میبرد گفت که رادیوها و شبکه های خارجی فارسی زبان چه سیاسی و چه غیر سیاسی از صحبت های سام درخشانی برای کوباندن ایران استفاده کردند .

فیلم انتقاد احسان کرمی از سام درخشانی را در زیر مشاهده میفرمایید :

 

دانلود انتقاد احسان کرمی از سام درخشانی

منطبق با کلید واژه: اخبار ستارگانکلیپ هنرمندان