عکس های استقبال پرشور مردم از بازیکنان تیم ملی در فرودگاه

عکس های استقبال پرشور مردم از بازیکنان تیم ملی در فرودگاه به گزارش اولی ها: عملکرد خیره کننده ملی پوشان ایران در گروه مرگ جام جهانی ۲۰۱۸ با وجود اینکه منجر به صعود تیم ملی نشد، اما انتظارات فوتبال دوستان را به صورت کامل برآورده کرد. حضور پرشور بامدادی بیش از چهار هزار نفر در ورودی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) این موضوع را به اثبات رساند که همه طرفداران درایران از عملکرد تیم ملی رضایت دارند. حضوری که باعث شد تا شبی فراموش نشدنی رقم بخورد چون ستاره های تیم ملی با استقبالی تاریخی و باورنکردنی همچون قهرمان به ایران بازگشتند.

خانواده های ستاره های فوتبال بعد از هفته ها دوری از آنها خود را به سی آی پی فرودگاه رسانده بودند، جایی که خواهر مرتضی پورعلی گنجی با چند روز تاخیر کیک تولدی برای ستاره شماره ۸ ایران تهیه کرده بود تا سورپرایز جالبی برای برادر خود رقم بزند. جشن تولدی خاطره انگیزه که شیرینی اش بعد از نمایش رویایی مقابل مرد سال جهان حالاحالاها از زیرزبان مدافع شمالی ایران خارج نخواهد شد.

در ادامه عکس های استقبال ۴ هزار نفری مردم از بازیکنان تیم ملی فوتبال بامداد امروز در فرودگاه امام خمینی پس بازشگت از کشور روسیه را مشاهده می کنید:

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

استقبال مردم از بازیکنان تیم ملی

همچنین بخوانید: عکس های تماشاگران زن و دختر در ورزشگاه آزادی بازی ایران و پرتغال

بیشتر بخوانید: عکس های تماشاگران ایرانی در ورزشگاه بازی ایران و پرتغال

منطبق با کلید واژه: عکسعکس ورزشی