عکس خطرناک ترین ماهی دنیا

عکس خطرناک ترین ماهی دنیا

در این تصاویر خطرناکترین ماهی بادکنکی خاردار جهان را مشاهده می‌کنید.

به گزارش اولی ها : ماهی بادکنکی خاردار، خطرناکترین ماهی جهان که سم ناشی از آن میتواند جان ۳۰نفر را بگیرد.

عکس خطرناک ترین ماهی دنیا خطرناک‌ترین ماهی جهان

 

 

منطبق با کلید واژه: اخبار