عکس اتاق تجاوز به زنان ایزدی توسط داعش

عکس اتاق تجاوز به زنان ایزدی توسط داعش عکس های اتاق تجاوز به دختران ایزدی که توسط داعش ساخته شده که برای تجاوز به زنان ایزدی طراحی شده اند

گروهک تروریستی داعش آنقدر جرم و جنایت کرده اند که صفحات سایت های اینترنتی بسیار به این جنایات پرداخته اند و دیده شده که سایت های بزرگی فقط به جنایات داعش پرداخته اند .

داعش های شهوت پرست روزهای اول با طرح ایده جهاد نکاح جنسی به جذب پسران و دختران حشری پرداختند و از کشورهای گوناگون جوانان را جمع آوری کردند .

داعشی ها پس از فتح شهرهای کشور سوریه به تجاوز به زنان و دختران شهرها پرداختند و گهگاه تجاوز به دختران در روز بیش از چندین بار و توسط چند مرد صورت میگرفت .

شبکه اسکای نیوز از کشف اتاق های زیر زمینی داعش که به منظور تجاوز به زنان ایزدی اسیر در دست این گروه مورد استفاده قرار گرفته است، خبر داد.

اتاق تجاوز به زنان داعش

اتاق تجاوز به زنان داعش

اتاق تجاوز به زنان داعش

اتاق تجاوز به زنان داعش

اتاق تجاوز به زنان داعش

اتاق تجاوز به زنان داعش

در این اتاق های زیر زمینی صدها زن ایزدی اسیر که به عنوان کنیز و برده جنسی در دست میلیشیای گروه تروریستی داعش بودند، مورد تجاوز قرار گرفته اند.

این حفره های زیر زمینی دارای درهای آهنی است. روی دیوار های برخی از این اتاق های زیر زمینی نقاشی هایی از خانه و طبیعت کشیده است که گمان می رود از سوی زنان اسیرایزدی ترسیم شده اند.

منطبق با کلید واژه: اخبار جامعهعکس اجتماعی