عاقبت تجاوز پسر به دختر قطع دستان پسر توسط پدر دختر + عکس

عاقبت تجاوز پسر به دختر قطع دستان پسر توسط پدر دختر پسر 17 ساله که به دختری تجاوز کرده بود توسط پدر دختر بی دست شد .

پسر متجاوز به دختر به عاقبتی شوم دچار شد و پدر دختری که به وی تجاوز کرده بود دستانش را قطع کرد .

تجاوز پسر به دختر

عاقبت تجاوز پسر به دختر

تجاوز به دختر هندی باعث خشم پدر دختر شده و پس از تبرئه شدن پسر از تجاور به دختر پدر را در فکر انتقام انداخت .

پدر دختر در انتقام از پسر متجاوز به دختر وی را به درختی بسته و با تبر دستانش را قطع کرد تا دستان متجاوز به دخترش از دنیا کوتاه شود .

پدر هندی، دستان مردی که به دخترش تجاوز کرده بود را برید تا دیگر از این کارها مرتکب نشود و انتقام سختی از وی گرفت. نوجوانی ۱۷ ساله به دختر بچه‌ای هندی تجاوز کرد اما دادگاه هند چون او زیر سن قانونی بود مجازاتی برایش در نظر نگرفت و آزادش کرد.
پدر دختر که نمی‌توانست این نوجوان و کاری را که کرده بود فراموش کند با قطع دستان پسر از او انتقام گرفت.

تجاوز پسر به دختر

عاقبت تجاوز پسر به دختر

به گزارش دیلی میل پدر ۲۵ ساله این دختربچه در دادگاه اعلام کرد که در ازای پرداخت جریمه نقدی، این پسر را می‌بخشد و حتی او را سوار ماشینش کرد تا به دهکده محل زندگیش برساند اما در میانه‌راه او را پیاده کرد و به درختی بست و دستانش را با تبر قطع کرد.
به گزارش تاپ ناز روستاییان پس از مدتی این پسر را یافتند و فورا راهی بیمارستان کردند اما او در حال حاضر حال وخیمی دارد. پدر دختر نیز فراری است و از سوی پلیس به عنوان شخصی که قصد قتل داشته تحت تعقیب است.

منطبق با کلید واژه: اخبار حوادثویژه