طولانی شدن عمر با رژیم غذای مدیترانه ای

طولانی شدن عمر با رژیم غذای مدیترانه ای

مطالعات زیادی درباره مزیت های رژیم غذایی مدیترانه ای انجام شده اما تحقیقی که مستقیم روی افراد مسن منطقه تمرکز کرده باشد، انجام نشده بود.

تحقیق جدید صورت گرفته توسط I.R.C.C.S موسسه مغز و اعصاب مدیترانه در ایتالیا این موضوع را بطور علمی و روی ۵۲۰۰ نفر بالای ۶۵ سال به مدت ۸ سال انجام داده و به نتایج درخور توجهی هم رسیده است. تحقیق دوم با افزایش تعداد افراد مورد بررسی قرار گرفته به ۱۲ هزار نفر از روی سایر مطالعات و تحلیل داده ها انجام شده است.

تحقیق مذکور در مجله انگلیسی Nutrition منتشر شده و توضیح داده است چگونه یافته های علمی درباره افراد مسنی که رژیم غذایی مدیترانه ای داشتند با عمر طولانی آنها مطابقت داده شده است.

ابتدا اینکه این نوع رژیم غذایی مانع از بروز مرگ زودرس در افراد می شود.

سبک زندگی و غذایی مردم در جنوب ایتالیا و یونان با مردم اروپای شمالی و آمریکای شمالی مورد مقایسه قرار گرفت و به این نتیجه رسیدند که: مصرف زیاد غذاهای گیاهی و سبزیجات، آجیل، میوه ، غلات و روغن زیتون و مصرف متوسط لبنیات، گوش و شراب قرمز و نیز مصرف کم تخم مرغ و شیرینی می تواند عوامل مؤثر بر طول عمر باشد.

تحقیق روی راز بقای ۵۲۰۰ نفر از افراد ۶۲ سال با بالای منطقه مولیس در مرکز ایتالیا نیز بخشی از این تحقیق جدید شد تا نشان دهد رژیم غذایی مدیترانه ای با طول عمر رابطه مستقیم دارد.