طالع بینی هفتگی (بیست و چهارم تا سی و یکم تیر)

طالع بینی هفتگی (بیست و چهارم تا سی و یکم تیر): طالع بینی هفتگی وقایع روزانه زندگی متولد هر ماهی را هماهنگ با حرکات و نظم ستارگان پیشگویی می کند. با طالع این هفته با برنامه ریزی و آمادگی بیشتری پیش خواهیم رفت.

فروردین

معمولا روز اول هفته بدون مقابله خورشید و پلوتو روز سختی است. اما همه چیز بستگی به میزان آمادگی شما دارد. آمادگی یعنی نگاهی به چیزهایی که قبلا از آن ها اجتناب می کردید بیندازید تا راحت تر بتوانید با آن ها کنار بیایید. مسائلی که آن ها را کاملا نادیده می گرفتید ناگهان به چشمتان می آیند و نظرتان را جلب می کنند.

اردیبهشت

مسائلی که از مواجهه با آن ها هراس داشتید و خیلی بزرگ و پیچیده به نظر می رسیدند اکنون بسیار آسان و قابل مدیریت شده اند. در اواخر هفته سیاره مشتری تمام اتفاقات را تحت سلطه و مدیریت خود گرفته است و باعث می شود مشکلات بزرگ را ناچیز ببینید. مشکل غیرمنتظره ای رخ خواهد داد و تنها کاری باید در این شرایط بکنید حفظ آرامش است.

خرداد

وقتی سیاره زیبای ونوس در نشانه شما دیده شود پس چگونه ممکن است اشتباهی در اتافاقات روازنه اتفاق بیفتد؟ هر چقدر هم شخصی با شما بد کرده باشد و هر چقدر هم که شرایط نامساعدی داشته باشید انتقام انتخاب درستی نیست. در مدت زمان کوتاهی تمام مشکلات محو می شوند. پس این هفته نمی تواند هفته بدی برای شما متولد خرداد باشد.

تیر

به مدت ۶ ماه است که خورشید و پلوتو در هفتمین خانه جدول خورشیدی شما به هم ملحق شده اند و اکنون در مقابل هم قرار گرفته اند پس ممکن است تصمیمی که ماه ها پیش گرفته بودید اکنون عملی شده و نتیجه بدهد. یکی از پیشرفت هایی که خواهید داشت مربوط به روابط تان می شود و رابطه ای رمانتیک و متعهد برقرار خواهید کرد.

مرداد

سیاره پلوتو گنجینه هایی مخفی به زندگی شما می آورد و ممکن است مقابله خورشید و پلوتو باعث شود از بی نظمی های زندگی خود خلاص شوید و زندگی نظم و ترتیب به خودش بگیرد. ممکن است این نظم گرفتن مربوط به زندگی مشترک یا موقعیت های دیگر زندگی باشد. به اتفاقات جدید تمرکز کنید و گذشته را رها کنید.

شهریور

در بسیاری از مناسبت ها بهتر است احساسات خود را خوب کنترل کنید اما کسانی که شما را می شناسند احساس تان را هم می شناسند. آنچه تمایل دارید در این شرایط پلوتونیک انجام دهید این است که احساس تان را سرکوب کنید و روی هر چیزی که باعث پریشانی تان می شود را روکش بزنید و آن را نادیده بگیرید. اما درستش این است که آن اتفاقات ناخوشایند را رها کنید و به اتفاقات بهتر فرصت رخ دادن بدهید. یا اگر فردی باعث آزردگی خاطرتان می شود سعی نکنید رفتارهای بدش را نادیده بگیرید بلکه بهتر است او را رها کنید تا فرد بهتری وارد زندگی تان شود.

مهر

این هفته به مسائل بسیار حساسی رسیدگی خواهید کرد و لازمه آن این است که استرس به خود راه ندهید و وضعیت را بدتر نکنید و البته زیاد هم در این کار نباید پافشاری کرد. ممکن است ایده ها و برنامه های شما با دیگران در تضاد باشد و نتوانید بن بستی که در آن گیر افتاده اید را تحمل کنید در این شرایط باید سختکوشی کنید و از خدا کمک بخواهید.

آبان

هم لحظات خوب و هم لحظات بدی خواهید داشت. بسیار مراقب باشید حرکتی نکنید که باعث پشیمانی شود زیرا عقاید و اهداف تان بر اساس چیزهایی که تجربه می کنید متغیر است. از طرفی هم ممکن است برنامه های تان در گذشته زیاد با موفقیت پیش نرفته باشد اما هنوز هم قوی و موفق هستید.

آذر

در روابط تان با دیگران بیشتر با احساس تان درگیر شده و بیش از حد عمیق می شوید. البته این زیاد هم بد نیست. زمانی که در محدودیت قرار می گیرد به قدرت و خلاقیت های جدیدی می رسید. پلوتون در بخش مسائل مالی نشان تان پرسه می زند و در وضعیت مالی پیشرفت می کنید.

دی

به مدت ۶ ماه است که خورشید و پلوتو در نشانه شما به هم ملحق شده اند. مدتی است که یک معامله جدید انجام داده اید و یا وارد یک رابطه جدیدی شده اید اما اکنون در مسیر جدیدی قرار می گیرید و در صورت لزوم اصلاحات اساسی انجام می دهید. درست است که از تمام شرایط زندگی راضی هستید اما این اصلاحات برای بهتر کردن وضعیت است.از شرایط جدید استقبال کنید و از قطع ارتباط با کسانی که مدت ها باعث رنجش تان می شدند نهراسید.

بهمن

تغییر را بپذیرید و در روابط تان تجدید نظر کنید یا کارتان را به روز کنید. حتی اگر خیلی ها در این کار پیشقدم شده باشند باز هم موفق خواهید شد. زندگی روی خوشش را به شما نشان می دهد و موفقیت ها و لذت هایش را با شما سهیم می شود.

اسفند

کاری به روش زندگی اطرافیان تان نداشته باشید و همانطور زندگی کنید که دوست دارید و لذت می برید زیرا چه در شرایط خوبی باشید چه بد کسانی که با آن ها زندگی می کنید روی زندگی شما تاثیر گذار هستند.

منطبق با کلید واژه: فال