شوخی زشت مادری با کودکش در فضای مجازی

شوخی زشت مادری با کودکش در فضای مجازی

به تازگی خبری از شوخی مادری برای فروش کودش در فضای مجازی منتشر شد که پای نیروهای امنیتی را هم به ماجرا باز کرد.

شاید بتوان گفت واژه مادر به عنوان دومین نام مقدس شناخته شده و همواره این نام برای افراد جایگاه و ارزش ویژه‌ای داشته است. اما با پیدایش فضای مجازی، تمام مقدسات به نوعی زیر سوال رفت. در پستی که توسط این مادر منتشر شد، این زن در اقدامی زشت و ناپسند، جملاتی در خصوص فروش کودکش گفت و آن را به اشتراک گذاشت. این پست با واکنش سریع و تند سازمان حمایت از کودکان مواجه شد به طوری که مادر را متهم به قاچاق انسان کرد.

پس از ورود این سازمان به ماجرا و طرح شکایت، مادر نامبرده به دادگاه خوانده شد تا درباره اقدامش پاسخگو باشد. منزل این زن تا مدتها تحت نظر بود تا اینکه نهایتا وکیلش توانست تا حدی قاضی را متقاعد کند که او تنها قصد شوخی داشته است.

تصویر زیرمربوط به این مادر و فزرند است.

شوخی زشت مادری با کودکش در فضای مجازیمادری در فضای مجازی کودکش را به فروش گذاشت

منطبق با کلید واژه: اخبارویژه