سوتی صدا و سیما در جابجایی خلیج فارس و دریای عمان در نقشه ایران + عکس

سوتی صدا و سیما در جابجایی خلیج فارس و دریای عمان در نقشه ایران گاف خبری شبکه 5 تلویزیون ایران در جایجایی خلیج فارس و دریای عمان در بخش گزارش هواشناسی .

گاها سهوا اشتباهاتی پیش می آید که موجب سوتی و گاف بزرگی میگردد و همه را متعجب میکند .

تلویزیون ایران نیز از این گونه اشتباهات یا همان خودمانیش را بگوییم سوتی یا گاف ها بسیار داشته که با موشکافی زیاد مردم ایران لو رفته است .

جابجایی خلیج فارس و دریای عمان در نقشه ایران در بخش هواشناسی اخبار 18:30 شبکه 5 تلویزیون ایران سوتی عجیب بوده که با موشکافی عکاس ایران لو رفت .

سوتی اخبار هواشناسی تلویزیون ایران

حسن شمشادی با انتشار عکس سوتی تلویزیون نوشت :

همکاران ارجمند! .

گرافیست محترم؛ سردبیر گرامی؛ جانشین و مدیرکل ارجمندِ پخش اخبار سیما : صدها سال یا حتی شاید بیشتر خیلی ها تلاش کردند تا ماهیت و جایگاه خلیج فارس را کم رنگ کنند یا از بین ببرند و نتوانستند . .
.

سالهای سال است که در کتب درسی قدیم و جدید نقشه ایران را به ما نشان دادند و دیدیم که خلیج فارس کجاست و دریای عمان در کجای میهنمان قرار گرفته است . .

حال با یک بی ملاحظگی؛ سهل انگاری یا کم اهمیت دیدن نقشه کشور عزیزمان به راحتی؛ جایگاه خلیج فارس و دریای عمان را جابجا می کنیم . .

پی نوشت: بی شک این یک #گاف و #سوتی از نوعِ بزرگ آن است و طبیعتا سهوی است؛ اما مهم است که بدانیم مخاطبان به همین سوتی ها هم حساسند؛ می بینند؛ عکس می گیرند و دست به دست می کنند . .

#دقت_بفرمایید لطفا؛ بیش از پیش .
.
عکس نوشت: گزارش #هواشناسی در بخش خبری ۱۸:۳۰ شبکه پنج سیما روز پنج شنبه ۱۹ مهر ۹۷ که در کمتر از دو دقیقه دستکم شش بار این طرح پخش شد و هیچ کس هم حواسش نبود تا از تکرارش جلوگیری کند ! .
.
این یک #نقد_از_درون است و بس .

منطبق با کلید واژه: مطالب متفرقه