زندگی کردن مرد فرانسوی با انواع خزندگان + تصاویر

زندگی کردن مرد فرانسوی با انواع خزندگان به گزارش اولی ها: بر اساس خبرهای منتشر شده یک مرد 67 ساله فرانسوی به نام فیلیپ گیلت که به خزندگان علاقه فراوانی دارد، بیش از بیست سال است که بیش از چهارصد حیوان خزنده را در خانه اش جمع آورده کرده و با آنها زندگی می کند. این خزندگان شامل انواع: مار زنگی، تارانتولا و مارمولک می باشند.

در ادامه تصاویری از منزل این مرد فرانسوی را مشاهده می کنید:

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

زندگی مرد فرانسوی با خزندگان

خانه این مرد فرانسوی پناهگاه چهارصد خزنده بزرگ و کوچک است، از دو تمساح دو متری که وظایف سگ نگهبان را انجام می دهند تا لاک پشتی 50 کیلویی، مارمولک ها، مارهای سمی، رتیل و قورباغه های خطرناک…

منطبق با کلید واژه: عکسعکس حیوانات