دوست پسر زن عامل طلاق زن و مرد

دوست پسر زن عامل طلاق زن و مرد یک مرد به علت فهمیدن رابطه همسرش با یک پسر قبل از ازدواج و در دوران مجردی از دادگاه درخواست طلاق کرد

مرد جوان وقتی پی به ارتباط های پنهانی همسرش در دوران مجردی برد، راهی دادگاه خانواده شد و درخواست طلاق داد.

چندی پیش مرد جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی همسرم با چند پسر دوست بوده و با آنها ارتباط داشته است. ولی این موضوع را از من پنهان کرده بود. من تازه بعد از یک سال متوجه شدم که همسرم با چندین نفر دوست بوده است.

وی افزود:از وقتی این موضوع را متوجه شدم به شدت اعصابم خورد شده و نمی توانم این موضوع را تحمل کنم و با آن کنار بیایم. اگر همسرم از همان ابتدا موضوع را به من گفته بود شاید راحتتر با آن برخورد می کردم تا حالا که فهمیده ام از من پنهان کرده است.

مرد جوان ادامه داد:این اتفاق زندگی مرا تغییر داده و باعث شده طرز فکرم نسبت به همسرم عوض شود. برای همین تصمیم خودم را گرفتم و می خواهم از این زن برای همیشه جدا شوم، تا به بدبینی هایم برای همیشه پایان دهم. من و همسرم اگر هم با هم زندگی کنیم، در آینده با مشکلات جدی مواجه می شویم.

در پایان قاضی دلیل این مرد برای طلاق را کافی نداست و سعی کرد او را از جدایی منصرف کند. قاضی به این مرد پیشنهاد داد تا قبل از هر تصمیمی ابتدا با یک مشاوره خانواده صحبت کند. این مرد نیز در نهایت پیشنهاد قاضی را پذیرفت.

منطبق با کلید واژه: اخبار حوادث