خواستگاری از پرستو صالحی در برنامه دعوت روی آنتن زنده + فیلم

خواستگاری از پرستو صالحی در برنامه دعوت روی آنتن زنده + فیلم: برنامه دعوت ماه رمضان ۹۶ هر شب از شبکه یک سیما برگزار می شود و از بازیگران و هنرمندان دعوت می شود و در مورد موضوعات مختلف با هم صحبت می کنند.

شب گذشته پرستو صالحی در برنامه دعوت ماه رمضان حضور یافت، علاوه بر پرستو صالحی، مهمان دیگر برنامه دعوت ، علی صالحی بود. همانطور که می دانید پرستو صالحی مجرد است و علی صالحی هم همینطور. نیما کرمی مجری برنامه دعوت به علی صالحی و پرستو صالحی قول داد که هر زمان ازدواج کردند یک سفر حج به هر کدام از آن ها هدیه می دهد. علی صالحی هم گفت پس ما با هم ازدوج می کنیم تا هدیه را ببریم! اینطور که پیداست، علی صالحی به طور غیرمستقیم از پرستو صالحی خواستگاری کرد!

منطبق با کلید واژه: کلیپ هنرمندان