عکس حمید ماهی صفت ” مستربین ” و دخترش سارا

عکس حمید ماهی صفت ” مستربین ” و دخترش سارا عکس جالب حمید ماهی صفت مستربین ایران و دختر سارا ماهی صفت در جشن تولد سارا .

بی شک نام حمید ماهی صفت معروف به مستربین ایران که موجب خنده بسیاری از ما ایرانیان شده است را شنیده اید .

عکس حمید ماهی صفت " مستربین " و دخترش سارا

حمید ماهی صفت و دخترش سارا

حمید ماهی صفت یا همان مستربین ایران یا به قول برخی مسترسین عکس جالبی با دخترش سارا ماهی صفت منتشر کرده است .

صفحه اینستاگرام حمید ماهی صفت با عکس مستربین ایران و دخترش سارا در آغوشش و در جشن تولد 32 سالگی سارا به روزرسانی شد .

حمید ماهی صفت در صف این عکس نوشت :

تولد دخترم سارا
الهى که همیشه مثل خورشید، گرما بخش زندگى ما باشى ??

منطبق با کلید واژه: سوپر استارها