توهین شبکه من و تو به مردم و دختران سیستان و بلوچستان + فیلم

توهین کارشناس شبکه من و تو به مردم و دختران سیستان و بلوچستان

توهین شبکه من و تو به مردم سیستان و بلوچستان

تو هین سمت نو من و تو

متاسفانه آنقدر شبکه های ماهواره ای ضد ایرانی وقیح شده اند که دروغ هایی که به هم میبافند را هر روز وقیحانه تر و بیشرمانه تر به زبان می آورند و به مردم ایران توهین میکنند .

این بار شبکه من و تو در برنامه سمت نو با صحبت های نابخردانه مثلا کارشناس برنامه خود به مردم بلوچ سیستان و بلوچستان و همچنین دختران سیستان و بلوچستان توهین میکند .

سحر زند کارشناس کوته فکر با نکاتی بد مردم بلوچ سیستان و بلوچستان را مورد نقد قرار میدهد و آنها را عده ای مینامد که دخترانشان را مجبور به خوردن غذای بیش از حد میکنند و فراتر از آن دخترانشان را پس از بالا آوردن غذا مجبور به خوردن استفراغشان میکنند .

توهین من و تو به دختران بلوچ ایرانی

سحر زند

این ادعاهای مستندساز و خبرنگار شبکه بی بی سی و چنل 4 انگلیس با واکنش تند رسانه های ایران رو به رو شده زیرا که دروغبافی های این زن توهین به مردم مردم بلوچ کشور عزیزمان ایران است .

در زیر فیلم توهین بیشرمانه سحر زند به مردم بلوچ ایران را مشاهده میفرمایید .

 

دانلود کلیپ

منطبق با کلید واژه: کلیپ اجتماعی