پاول دوروف در کانال تلگرامی خود خاطرنشان کرد: علت این فشار دفاع تلگرام از اطلاعات شخصی کاربران خود است.

موسس تلگرام تاکید کرد: تعقیب قضایی این پیام رسان نه در ایران و نه در روسیه برای کار ان خطر به وجود نمی‌آورد.