خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب آهک تعبیر دیدن آهک در خواب

تعبیر خواب آهک تعبیر دیدن آهک در خواب

تعبیر خواب آهک تعبیر دیدن آهک در خواب ، تعبیر خواب آهک از زبان معبران بزرگ خواب اسلام و دنیا و تحلیل دیدن آهک در خواب .

آهک از موادی است که از آن در ساخت انواع بناها و برای اتصال محکمتر قطعات سنگ یا چوب بکار گرفته می‌شد.

دیدن آهک در خواب یکی از خواب هایی است که شاید عده ای آن را تجربه کرده اند که ما در این مطلب قصد داریم تا تعبیر خواب آهک را برای شما عزیزان قرار دهیم .

تعبیر خواب آهک شامل مطلبی حاوی نظر معبران بزرگ خواب اسلام و دنیا در مورد دیدن آهک در خواب می باشد که میتوانید در زیر بخوانید .

تعبیر خواب آهک

تعبیر خواب آهک از زبان ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺁﻫﻚ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻭﻝ: ﺧﺒﺮ ﺑﺪ,

ﺩﻭﻡ: ﺳﺨﻨﻬﺎﻱ ﺯﺷﺖ ﻧﺎﺧﻮﺵ,

ﺳﻮﻡ: ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺷﻮﺍﺭ.

ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﻭﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺁﻫﮏ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ

تعبیر خواب آهک از زبان ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻫﻚ, ﻣﻮﻱ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺑﺴﺘﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ, ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ, ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺎﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻓﺮﺝ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻣﺶ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ.

تعبیر خواب آهک از زبان ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ

ﺁﻫﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ ﻭﺍﻡ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

تعبیر خواب آهک از زبان ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﺨﺘﻦ ﺁﻫﻚ ﺩﻳﺪﻳﺪ, ﻣﻌﻨﻰ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻼﺵ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ‏ﻯ ﺁﻫﻚ‏ﭘﺰﻯ ﺩﻳﺪﻳﺪ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

تعبیر خواب آهک از زبان ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ

ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻫﻚ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ‏ﻫﺎ ﺳﺨﺘﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ, ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﮔﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ.

تعبیر خواب آهک ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ

ﻳﻚ ﻛﭙﻪ ﺁﻫﻚ: ﺷﺎﻧﺴﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺼﻴﺒﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺁﻫﻚ ﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ: ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺗﺮﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺑﺎ ﺁﻫﻚ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﺁﻫﻚ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*