خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب آدم لاغر معنای دیدن آدم لاغر در خواب

تعبیر خواب آدم لاغر معنای دیدن آدم لاغر در خواب

تعبیر خواب آدم لاغر معنای دیدن آدم لاغر در خواب تعبیر خواب آدم لاغر مشاهده آدم لاغر در خواب معنای دیدن آدم لاغر در خواب تفسیر مشاهده آدم لاغر در خواب

تعبیر خواب آدم لاغر شامل معنای دیدن آدم لاغر در خواب یا بهتر بگوییم تفسیر مشاهده آدم لاغر در خواب می باشد که در این مطلب با استفاده از علم تعبیر خواب بزرگان در عرصه تعبیر خواب در دنیا به تعبیر خواب آدم لاغر پرداخته ایم .

تعبیر خواب آدم لاغر

تعبیر خواب آدم لاغر

در زیر تعبیر خواب آدم لاغر از زبان بزرگان علم تعبیر خواب را مشاهده میفرمایید .

تعبیر خواب آدم لاغر از زبان ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ :

ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﺩﻡ ﻻﻏﺮﻯ ﻫﺴﺘﻴﺪ, ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﻰ‏ﺭﺳﻴﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺯﻳﺎﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻻﻏﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ, ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ.

ﺩﻳﺪﻥ ﺯﻥ ﻻﻏﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‏ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‏ﻫﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ‏ﺍﻯ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺮﺩﻯ ﻻﻏﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﻮﺷﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*