خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب آب گل آلود – معنای دیدن آب گل آلود در خواب
تعبیر خواب آب گل آلود – معنای دیدن آب گل آلود در خواب

تعبیر خواب آب گل آلود – معنای دیدن آب گل آلود در خواب

تعبیر خواب آب گل آلود – معنای دیدن آب گل آلود در خواب تعبیر خواب آب گل آلود مشاهده آب گل آلود در خواب معنای دیدن آب گل آلود در خواب تفسیر مشاهده آب گل آلود در خواب

تعبیر خواب آب گل آلود شامل معنای دیدن آب گل آلود در خواب یا بهتر بگوییم تفسیر مشاهده آب گل آلود در خواب می باشد که در این مطلب با استفاده از علم تعبیر خواب بزرگان در عرصه تعبیر خواب در دنیا به تعبیر خواب آب گل آلود پرداخته ایم .

تعبیر خواب آب گل آلود

تعبیر خواب آب گل آلود

در زیر تعبیر خواب آب گل آلود از زبان بزرگان علم تعبیر خواب را مشاهده میفرمایید .

تعبیر خواب آب گل آلود از زبان ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ :

ﺁﺏ ﻟﺠﻦ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﺑﺘﻼﺳﺖ. ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﮔﻴﺮ ﮐﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻮﺝ ﺳﺘﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﺼﻪ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯﺟﺎﻱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﺏ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻱ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﮔﻲ ﻣﻲ ﺭﺳﻴﺪ.

 

تعبیر خواب آب گل آلود از زبان ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ :

ﺁﺏ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ:ﺿﺮﺭ

 

تعبیر خواب آب گل آلود از زبان ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ :

1- ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺏ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

2- ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﺑﻲ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﺞ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ.

3- ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺁﺏ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ.


1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره اولین امتیاز را ثبت کنید
Loading...
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب برای سایت اولی ها محفوظ است
Facebook | Instagram | Pinterest | Google+ | Twitter