خوش آمدید - امروز : شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب آب گرم – معنای دیدن آب گرم در خواب
تعبیر خواب آب گرم – معنای دیدن آب گرم در خواب

تعبیر خواب آب گرم – معنای دیدن آب گرم در خواب

تعبیر خواب آب گرم – معنای دیدن آب گرم در خواب تعبیر خواب آب گرم مشاهده آب گرم در خواب معنای دیدن آب گرم در خواب تفسیر مشاهده آب گرم در خواب

تعبیر خواب آب گرم شامل معنای دیدن آب گرم در خواب یا بهتر بگوییم تفسیر مشاهده آب گرم در خواب می باشد که در این مطلب با استفاده از علم تعبیر خواب بزرگان در عرصه تعبیر خواب در دنیا به تعبیر خواب آب گرم پرداخته ایم .

تعبیر خواب آب گرم

تعبیر خواب آب گرم

در زیر تعبیر خواب آب گرم از زبان بزرگان علم تعبیر خواب را مشاهده میفرمایید .

تعبیر خواب آب گرم از زبان ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ :

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

 

تعبیر خواب آب گرم از زبان ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ :

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻫﻤﻲ ﺭﻳﺨﺘﻨﺪ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻏﻤﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ

 

تعبیر خواب آب گرم از زبان ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ :

.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺷﻤﺎ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﭘﺎﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﺁﺏ ﺭﻳﺨﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺁﺏ ﮐﺜﻴﻒ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺑﻮﺩ ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﮐﺴﻲ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﺭﻳﺨﺘﻴﺪ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺍﮔﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭ ﺳﺘﻢ ﺭﻭﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ ﺧﻮﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺘﻲ ﺑﺪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﻧﺰﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻮﺩ

 

تعبیر خواب آب گرم از زبان ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ :

ﺁﺏ ﮔﺮﻡ: ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ


1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره اولین امتیاز را ثبت کنید
Loading...
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب برای سایت اولی ها محفوظ است
Facebook | Instagram | Pinterest | Google+ | Twitter