خوش آمدید - امروز : شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب آب ریختن – معنای دیدن ریختن آب در خواب
تعبیر خواب آب ریختن – معنای دیدن ریختن آب در خواب

تعبیر خواب آب ریختن – معنای دیدن ریختن آب در خواب

تعبیر خواب آب ریختن – معنای دیدن ریختن آب در خواب تعبیر خواب آب ریختن مشاهده آب ریختن در خواب معنای دیدن آب ریختن در خواب تفسیر مشاهده آب ریختن در خواب

تعبیر خواب آب ریختن شامل معنای دیدن آب ریختن در خواب یا بهتر بگوییم تفسیر مشاهده ریختن آب در خواب می باشد که در این مطلب با استفاده از علم تعبیر خواب بزرگان در عرصه تعبیر خواب در دنیا به تعبیر خواب آب ریختن پرداخته ایم .

تعبیر خواب آب ریختن

تعبیر خواب آب ریختن

در زیر تعبیر خواب آب ریختن از زبان بزرگان علم تعبیر خواب را مشاهده میفرمایید .

تعبیر خواب آب ریختن از زبان ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ :

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺁﻥ ﺁﺏ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻭ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﮔﺮﺩﺩ

 

تعبیر خواب آب ریختن از زبان ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :

ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﭘﺎﻙ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺭﻳﺨﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﺲ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ. ﻭﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ عکس ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ

 

تعبیر خواب آب ریختن از زبان ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ :

ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﭘﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻴﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻱ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺤﻞ ﺁﺏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﮕﺬﺭﻳﺪ ﮐﺎﺭﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﮔﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬﺭﻳﺪ ﮐﺎﺭﻱ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻲ ﺿﺮﺭ ﻳﺎ ﮐﻢ ﺿﺮﺭ ﺍﺳﺖ

 

تعبیر خواب آب ریختن از زبان لوک ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ :

ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻳﺨﺘﻦ: ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ


1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره اولین امتیاز را ثبت کنید
Loading...
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب برای سایت اولی ها محفوظ است
Facebook | Instagram | Pinterest | Google+ | Twitter