خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب آب تنی – معنای دیدن شنا در خواب
تعبیر خواب آب تنی – معنای دیدن شنا در خواب

تعبیر خواب آب تنی – معنای دیدن شنا در خواب

تعبیر خواب آب تنی – معنای دیدن شنا در خواب تعبیر خواب آب تنی مشاهده شنا کردن در خواب معنای دیدن آب تنی در خواب تفسیر مشاهده آب تنی در خواب

تعبیر خواب آب تنی شامل معنای دیدن شنا در آب در خواب یا بهتر بگوییم تفسیر مشاهده آب تنی در خواب می باشد که در این مطلب با استفاده از علم تعبیر خواب بزرگان در عرصه تعبیر خواب در دنیا به تعبیر خواب آب تنی پرداخته ایم .

تعبیر خواب آب تنی

تعبیر خواب آب تنی

در زیر تعبیر خواب آب تنی از زبان بزرگان علم تعبیر خواب را مشاهده میفرمایید .

تعبیر خواب آب تنی از زبان ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :

ﺩﻳﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﺑﻮﺩ

ﺩﻳﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺗﻴﺮﻩ ﺻﺪﻗﻪ ﺩﻫﺪ

 

تعبیر خواب آب تنی از زبان ﺟﯽ ﺍﭺ ﻣﻴﻠﺮ :

ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﺏ ﺗﻨﻰ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺁﺏ ﺗﻨﻰ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ‏ﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺭﻭﺑﻪ‏ﺭﻭ ﻣﻰ‏ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺁﺏ ﺗﻨﻰ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ, ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

 

تعبیر خواب آب تنی از زبان ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ :

1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﺑﻲ ﺯﻻﻝ ﺁﺏ ﺗﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﻟﻲ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﺑﻲ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻧﺪﻭﻫﺒﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ.

3 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺯﻻﻟﻲ ﺁﺏ ﺗﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

4 ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﺑﻲ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﻭﻟﻲ ﻛﻒ ﺁﻟﻮﺩ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ,ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ.

ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻥ


1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره اولین امتیاز را ثبت کنید
Loading...
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب برای سایت اولی ها محفوظ است
Facebook | Instagram | Pinterest | Google+ | Twitter