خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب آب بینی – معنای دیدن آب بینی در خواب
تعبیر خواب آب بینی – معنای دیدن آب بینی در خواب

تعبیر خواب آب بینی – معنای دیدن آب بینی در خواب

تعبیر خواب آب بینی – معنای دیدن آب بینی در خواب تعبیر خواب آب بینی مشاهده آب بینی در خواب معنای دیدن آب بینی در خواب تفسیر مشاهده آب بینی در خواب

تعبیر خواب آب بینی شامل معنای دیدن آب بینی در خواب یا بهتر بگوییم تفسیر مشاهده آب بینی در خواب می باشد که در این مطلب با استفاده از علم تعبیر خواب بزرگان در عرصه تعبیر خواب در دنیا به تعبیر خواب آب بینی پرداخته ایم .

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب آب بینی

در زیر تعبیر خواب آب بینی از زبان بزرگان علم تعبیر خواب را مشاهده میفرمایید .

تعبیر خواب آب بینی از زبان ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :

ﺁﺏ ﺑﻴﻨﻲ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻭ ﻫﻤﻲ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻭ ﺧﻞ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ.

 

تعبیر خواب آب بینی از زبان ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ :

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻭ ﺁﺏ ﻫﻤﻲ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﻣﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺳﺨﺘﻲ ﻭ ﻏﻢ ﺑﺪﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻮﺩ, ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﺪ.

 

تعبیر خواب آب بینی از زبان ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ :

ﺁﺏ ﺑﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻮﺩ, ﻟﻴﻜﻦ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻭﻱ ﺍﻓﺘﺎﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﭘﺴﺮ ﺁﻳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﻳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺯﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺍﻭ ﺁﺑﺴﺘﻦ ﮔﺮﺩﺩ, ﻭﻟﻴﻜﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺁﺏ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻓﻜﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺴﺮﻱ ﺁﻳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺑﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺍﻓﻜﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ,

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﺍﻓﻜﻨﺪ, ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﻲ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻭ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺭﺳﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻭ ﺯﺭﺩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ.


1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره اولین امتیاز را ثبت کنید
Loading...
اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب برای سایت اولی ها محفوظ است
Facebook | Instagram | Pinterest | Google+ | Twitter