برکناری عناصر داعش به علت رسوایی اخلاقی + عکس

برکناری عناصر داعش به علت رسوایی اخلاقی نیروهای امنیتی عراق مدارکی دال بر برکناری عناصر داعش به علت رسوایی جنسی و شرب و خمر و رسوایی های اخلاقی رو کرد .

بی شک برای تمام دنیا وجود رسوایی های اخلاقی در داعش ثابت شده است .

برکناری عناصر داعش به علت رسوایی اخلاقی + عکس

داعش

جهاد نکاح جنسی خود رسوایی اخلاقی بزرگی بود که در داعش وجود داشت و عناصر داعش به برقراری رابطه جنسی با زنان جهاد نکاح جنسی افتخار میکردند .

رسوایی اخلاقی در داعش آنقدر زیاد است و آنقدر گفته شده که پرداختن به آن فقط شما عزیزان را بی حوصله میکند .

تجاوز داعش به دختران و زنان اسیر که به عنوان برده جنسی در شهرهای تحت تسلط خود میگرفتند از حیوانی بودن ذات داعشی ها خبر میداد .

هم اکنون رونمایی از اسنادی که از رسوایی اخلاقی عناصر داعش حکایت میکند که به قولا برکنار شده اند نیز جالب توجه می باشد .

داعش که خود دختران و زنان را به جهاد نکاح جنسی و مردان را به تجاوز به دختران و زنان برده جنسی تشویق میکرد عده ای از عناصر خود را به جرم رسوایی اخلاقی برکنار کرده است .

برکناری عناصر داعش به علت رسوایی اخلاقی + عکس

رسوایی اخلاقی داعش

نیروهای امنیتی عراق گزارش دادند که در فرآیند پاکسازی بخش شرقی شهر موصل به تازگی به اسنادی از نیروهای امنیتی داعش دست یافته‌اند که نشان می دهد شماری از عناصر داعش به دلیل انواع فسادهای اخلاقی برکنار شده‌اند.

برکناری عناصر داعش به علت رسوایی اخلاقی + عکس

رسوایی اخلاقی داعش

براساس این اسناد منتشر شده عمده جرم این عناصرتروریستی رفت‌وآمد به مراکز فساد اخلاقی، شرب خمر و رسوایی جنسی بوده‌ است.

منطبق با کلید واژه: اخبار جامعه