بررسی درخواست تعدیل مهریه خارج از نوبت دادگاه برای کاهش زندانیان مهریه

بررسی درخواست تعدیل مهریه خارج از نوبت دادگاه برای کاهش زندانیان مهریه بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه .

این روزها با افزایش قیمت طلا و سکه دادگاه ها پر از پرونده های درخواست تعدیل مهریه توسط محکومان مهریه شده است .

افزایش چند برابری قیمت سکه ، توان مالی محکومان مهریه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و آنها از پرداخت آن عاجز شده اند .

افزایش زندانیان مهریه با واکنش بسیاری از بزرگان حوزوی و مسئولین کشور همراه شد تا رئیس قوه قضائیه را به ارسال بخشنامه ای  در این زمینه سوق داد .

بررسی درخواست تعدیل مهریه خارج از نوبت دادگاه برای کاهش زندانیان مهریه

بررسی خارج از نوبت درخواست تعدیل مهریه و افزایش مهلت تأدیه مهریه برای محکوم علیه دستوراتی بوده که رئیس قوه قضائیه به دادگستری های کشور ارسال کرده است .

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور

نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.

بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود . مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

منطبق با کلید واژه: اخبار جامعه