اولین ربات زن انسان نما در سازمان ملل نیویورک

اولین ربات زن انسان نما در سازمان ملل نیویورک

«سوفیا»، یک ربات زن انسان مانند است که مراسم رونمایی از آن در مقر سازمان ملل در نیویورک انجام شد.

بر اساس گزارش شین‌هوا، «سوفیا» در گردهمایی تحت عنوان “همه چیز در آینده – توسعه پایدار در عصر تغییرات سریع تکنولوژیکی” شرکت داده شد.

اولین ربات زن انسان نما در سازمان ملل نیویورک

اولین ربات زن انسان نما در سازمان ملل نیویورک“سوفیا” مدرن‌ترین روبات زن انسان نما در مقر سازمان ملل متحد حضور یافت.

منطبق با کلید واژه: اخبار