خانه » مذهبی » امروز، تاسوعاست، تاسوعایتان را به عاشورا پیوند زنید…

امروز، تاسوعاست، تاسوعایتان را به عاشورا پیوند زنید…

امروز، تاسوعاست، تاسوعایتان را به عاشورا پیوند زنید…

… امروز، تاسوعاست. روزی که فقط یک فردا دارد. فردایی روشن. روشنگر و امید بخش. امید رهایی. رهایی از ننگ. ننگ از حقارت. حقارت یک بیعت. بیعت با دنیای دون. دنیای دون زر و زور و تزویر.

… امروز، تاسوعاست.روری که عاشورا را پیش رو دارد. عاشورایی که نیم روزش، نماز عشق اقامه می شود. و خونی به آسمان می رود که برگشت زمینی ندارد. می رود تا در پهندشت آسمان، برای همیشه ی تاریخ بماند و به وقتش، راه را بر کج روی ها و انحراف از صراط مستقیم ببندد.

… امروز، تاسوعاست. روزی که مقتل را آب و جارو می کنند تا پذیرای ابدان مطهری باشد که چون خونشان بر زمین ریخت، تا قیام قیامت جوشش خواهد داشت. جوششی که خون را در رگ حیات به جریان اندازد و طلوعی دوباره را تداوم بخشد تا خواب را بر خفاشان شب پرست حرام کند.

… امروز، تاسوعاست. روری که عاشقان به پیشواز عشق می روند. و معبر می زنند در کمینگاه خطر. مسیری باز می کنند در دل تاریخ تا امامت و ولایت را رهنمون شود. و حرکت مستمر در صراط مستقیم را بنمایاند که به گاه انحراف، خطر را گوشزد کند. و از غفلت های اندک، هشیاری های بزرگ بیافریند تا به گاه سقوط، بازگشت را فریاد زند و صعود را تداوم بخشد.

… امروز، تاسوعاست. روزی که انتخاب را جار می زنند و تکیه گاه را معنا می کنند. تا شکوه و عظمت ِ از غیر بریدن و دیده بر پلشتی ها بستن، لرزه بر اندام حرهایی اندازد که تردید و دو دلی را به ثبات و یقین می کشانند تا تاسوعای دنیا را به عاشورای عقبا پیوند زنند. عاشورایی که قاسم ها را به میدان می فرستد تا نقاب از چهره ی پلید ابلیس ها بردارد و لگد کوب دنیایشان کند. عاشورایی که آب بر آب ریختن را باب می کند تا برای همیشه ی تاریخ، فرات ها را شرمنده ی نگاه عباس ها کند.

… امروز، تاسوعاست. و تا عاشورای خون، راهی نمانده است. تاسوعایتان را به عاشورایی پیوند زنید که خون را در رگ حیات به جریان می اندازد تا دو دلی و تردید را به ثبات و یقین رهنمون سازد. تاسوعایی که هم روشنگر است و هم رسواگر. روشنگر آنان که عاشورایی شدند و رسواگر آنان که در تاسوعا ماندند و طعم رهایی را از جام عاشورا نچشیدند و در حسرت رفتنی عاشقانه ماندند تا برای همیشه ی خدا در های و هوی هوس زمینگیر شوند …

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*