خانه » مذهبی » استفتائات آیت الله خامنه ای در مورد عکس و فیلم نامحرم

استفتائات آیت الله خامنه ای در مورد عکس و فیلم نامحرم

استفتائات آیت الله خامنه ای در مورد عکس و فیلم نامحرم پرسش و پاسخ های رهبر معظم انقلاب در مورد دیدن عکس و فیلم مرد یا زن برهنه و نامحرم

استفتائات آیت الله سید علی خامنه ای

پیرو سوالات فراوانی که در ذهن مردم عزیز ایران اللخصوص جوانان در مورد دیدن عکس مرد یا زن برهنه و یا فیلم مرد یا زن برهنه وجود دارد تصمیم گرفتیم تا استفتائات ( پرسش و پاسخ های ) مقام معظم رهبری آیت الله سید علی خامنه ای را در مورد دیدن عکس و فیلم زنان و دختران و نامحرم برای مردان و همچنین دیدن عکس و فیلم مردان نامحرم برای زنان را در اینجا بیاوریم .

این سوالات و پاسخ ها بدون هیچ دخل و تصرفی از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای برداشته شده است .

امیدواریم پاسخ سوالات خود را در مورد دین عکس و فیلم نامحرم در این مطلب بیابید .

 

استفتائات آیت الله خامنه ای در مورد دیدن فیلم و عکس نامحرم :

 

س   1183: نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمی دارد؟ نگاه‌کردن به‌صورت زن در تلویزیون چه حکمی دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین   پخش آن به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتی وجود دارد؟

ج:   نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاه‌کردن به خود زن نامحرم را ندارد،   بنا بر این اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر   هم متعلّق به زن مسلمانى که بیننده آن را مى‏شناسد نباشد، اشکال ندارد و   بنا بر احتیاط واجب نباید به تصویر زن نامحرم که به‌طور مستقیم از تلویزیون   پخش مى‏شود، نگاه کرد ولى در پخش غیرمستقیم تلویزیونى اگر ریبه و خوف   افتادن به گناه نباشد، نگاه‌کردن اشکال ندارد.

 

س   1184: مشاهده برنامه ‏های تلویزیونی که از ماهواره دریافت می‏شوند، چه حکمی دارد؟ اگر ساکنان استانهای مجاور دولتهای خلیج فارس برنامه‏های تلویزیونی آن دولتها را مشاهده کنند، حکم آن چیست؟

ج:   از آنجا که برنامه‏ هایى که توسط ماهواره‏هاى غربى پخش مى‏شوند و همچنین برنامه ‏هاى تلویزیونى بیشتر دولتهاى مجاور، دربردارنده آموزش افکار   گمراه‏کننده و تحریف حقایق و لهو و فساد هستند و غالباً مشاهده آنها باعث   گمراهى و فساد و ارتکاب کارهاى حرام مى‏گردد، بنا بر این دریافت و دیدن   آنها جایز نیست.

 

س 1185: آیا دیدن یا شنیدن برنامه‏ های طنز از رادیو و تلویزیون اشکال دارد؟

ج: گوش‌دادن به برنامه‏ هاى طنز و نمایش‏ هاى فکاهى و دیدن آنها اشکال ندارد مگر آن که مستلزم اهانت به مؤمنى باشد.

 

س   1186: هنگام جشن عروسی چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل نداشتم، این عکس ها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آیا جمع‏ آوری آنها بر من واجب است؟

ج: اگر وجود عکس ها نزد دیگران مفسده‏اى ندارد و یا برفرض ترتّب مفسده، شما در دادن عکس ها به دیگران نقشى نداشته‏ اید یا جمع‏ کردن آنها از دیگران براى شما مشقّت دارد، تکلیفى در این‌باره ندارید.

 

س 1187: آیا بوسیدن تصاویر امام(قدّس‏ سرّه) و شهدا برای ما زنان از این جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟

ج:   به‌طور کلى تصویر شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسیدن تصویر به عنوان احترام و تبرک جستن و اظهار محبت در صورتى که قصد ریبه و خوف افتادن به   گناه نباشد، اشکال ندارد.

 

س 1188: آیا دیدن تصاویر زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلم های سینمایی و غیر آن، در صورتی که آنان را نشناسیم، جایز است؟

ج:   نگاه‏کردن به فیلم‏ها و تصاویر، حکم نگاه‏کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ریبه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً   اشکال ندارد ولى با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه‏ اى که شهوت برانگیز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه مى‏باشد، بنا بر این دیدن آنها حرام است.

 

س 1189: آیا جایز است زن در جشن‏ های عروسی بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟ و بر فرض جواز، آیا مراعات حجاب کامل در آن واجب است؟

ج:   اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نیست ولى اگر احتمال بدهد که اجنبى عکس او را ببیند و عدم رعایت حجاب کامل منجر به مفسده‏اى شود، مراعات آن واجب   است.

 

س 1190: آیا برای زنان، دیدن کشتی مردان جایز است؟

ج:   اگر مشاهده آن باحضور در میدان کشتى و به‌طور مستقیم باشد و یا آن را   به‌طور زنده و مستقیم از تلویزیون ببینند و یا به قصد لذت و ریبه بوده و یا   در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جایز نیست و در غیر این   صورت اشکال ندارد.

 

س 1191: اگر عروس درشب جشن عروسی روپوش روشن و نازکی برسرش بیندازد، آیا جایز است مرد اجنبی از او عکس بگیرد؟

ج: اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبى باشد جایز نیست، وگرنه اشکال ندارد.

 

س   1192: گرفتن عکس زن غیرمحجّبه در بین محارمش چه حکمی دارد؟ اگر احتمال   داده شود که مرد اجنبی آن عکسها را هنگام ظاهر کردن ببیند، حکم آن چیست؟

ج:   اگر عکاسى که به او نگاه مى‏کند و عکس وى را مى‏گیرد، از محارم او باشد،   عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسى که او را   نمى‏شناسد اشکال ندارد.

 

س 1193: بعضی از   جوانان به تصاویر مستهجن نگاه می‏کنند و برای کار خود توجیهات ساختگی ارائه   می‏دهند، حکم آن چیست؟ و اگر دیدن این تصاویر مقداری از شهوت انسان را   تسکین دهد و در جلوگیری از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه حکمی دارد؟

ج:   اگر نگاه‌کردن به آن تصاویر به قصد ریبه باشد و یا انسان بداند که منجر به   تحریک شهوت او مى‏شود و یا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در اینصورت   نگاه‌کردن به آنها حرام است و این که به خاطر آن انسان به حرام دیگرى   نمى‏افتد، مجوّز ارتکاب فعلى که شرعاً حرام است، نمى‏باشد.

 

س   1194: حضور در جشنهایی که موسیقی در آنها نواخته می‏شود و افراد مبادرت به   رقص می‏کنند، برای فیلمبرداری چه حکمی دارد؟ فیلمبرداری مرد از مجالس   مردان و زن از مجالس زنان چه حکمی دارد؟ ظاهر کردن فیلم‏های جشن‏های عروسی   توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، دارای چه   حکمی است؟ و همچنین ظاهر کردن آن توسط زن چه حکمی دارد؟ و آیا استفاده از   موسیقی در آن فیلم‏ها جایز است؟

ج: حضور در   جشن‏هاى شادى و فیلمبردارى مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در   صورتى که مستلزم گوش‌دادن به غنا یا موسیقى حرام و یا ارتکاب هر عمل حرام   دیگرى نباشد، اشکال ندارد. ولى فیلمبردارى مردان از مجالس زنان یا زنان از   مجالس مردان اگر مستلزم نظر کردن به ریبه یا مفاسد دیگرى باشد، جایز نیست و   همچنین بکارگیرى موسیقى مطرب لهوى که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در   فیلم‏ها نیز حرام است.

 

س 1195: با توجه به کیفیت فیلم‏ها (خارجی یا داخلی) و موسیقی که از تلویزیون جمهوری اسلامی   پخش می‏شود، دیدن و گوش‌دادن به آنها چه حکمی دارد؟

بیشتر بخوانید :  هر کس چگونه از قبر خارج می شود

ج:   اگر افراد شنونده و بیننده تشخیص دهند موسیقى که از رادیو و تلویزیون پخش   مى‏شود از نوع موسیقى مطرب لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه است و یا دیدن   فیلمى که از تلویزیون پخش مى‏شود، مفسده دارد، دیدن و شنیدنِ آنها براى   آنان جایز نیست و مجرّد پخش از رادیو و تلویزیون حجّت شرعى براى جواز محسوب نمیشود.

 

س 1196: تهیه و فروش تصاویر منسوب به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و امیرالمومنین و امام حسین(علیهماالسلام) برای نصب آنها در مراکز دولتی چه حکمی دارد؟

ج:   این کار فى‏نفسه از نظر شرعى اشکال ندارد به شرط اینکه مشتمل بر امورى که   ازنظر عرف، اهانت و بى‏احترامى محسوب مى‏شود نبوده و با شأن آن بزرگان   منافات نداشته باشد.

 

س 1197: خواندن کتابها و اشعار مبتذل که باعث تحریک شهوت می‏شوند، چه حکمی دارد؟ج: باید از آنها اجتناب شود.

ج: باید از آنها اجتناب شود.

 

س   1198: تلویزیونها یا کانالهای پخش مستقیم ماهواره‏ای یک سلسله برنامه‏ های   اجتماعی را به نمایش می‏گذارند که بیانگر مسائل اجتماعی جامعه غربی است و به ترویج افکار فاسدی از قبیل تشویق به اختلاط زن و مرد و ترویج روابط   نامشروع می‏پردازند، به‌طوری که این برنامه ‏ها بعضی از مؤمنین را نیز تحت‏ تأثیر قرار داده است. دیدن آنها برای کسی که احتمال تأثیرپذیری او   می‏رود، چه حکمی دارد؟ آیا این حکم نسبت به کسی که آن برنامه‏ها را به قصد   نقد و بیان نکات منفی آنها و نصیحت مردم به ندیدن آنها، می‏بیند، تفاوت   دارد؟

ج: نگاه به این برنامه‏ها اگر از روى لذّت بوده و یا خوف تأثیرپذیرى و فساد، وجود داشته باشد، جایز نیست. ولى مشاهده به قصد نقد و آگاه کردن مردم از خطرات و نکات منفى آنها براى کسى که اهلیّت آن را دارد و مطمئن است که از آن برنامه‏ها تأثیر نمى‏پذیرد و به فساد نمى‏افتد، اشکال ندارد، البته اگر مقرّراتى باشد باید رعایت شود.

 

س 1199: آیا نگاه‌کردن به موی گوینده تلویزیون که آرایش کرده و سر و سینه اش پوششی ندارد، جایز است؟

ج: مجرّد نگاه‌کردن چنانچه از روى لذّت نبوده و خوف ارتکاب حرام و فساد در آن نباشد و به‌صورت پخش مستقیم هم نباشد، اشکال ندارد.

 

س 1200: آیا دیدن فیلم های شهوت‏ انگیز برای فرد متأهل جایز است؟

ج: اگر دیدن آنها به قصد تحریک شهوت باشد و یا موجب تحریک آن شود، جایز نیست.

 

س   1201: دیدن فیلم هایی که راه صحیح نزدیکی با زن باردار را آموزش میدهند، برای مردان متأهل، با توجه به اینکه باعث به حرام افتادن آنان نمیشود، چه حکمی دارد؟

ج: دیدن این فیلم ها که همیشه بانگاه شهوت برانگیز همراه است، جایز نیست.

 

س 1202: نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فیلمها و مجلات و نشریات و نوارها برای تشخیص موارد مجاز آنها، با توجه اینکه نظارت، مستلزم مشاهده عینی و گوش‌دادن به آنهاست، چه حکمی دارد؟

ج: دیدن وگوش دادن به آنها توسط مأمورین نظارت، در مقام انجام وظیفه قانونى به مقدار ضرورت اشکال ندارد، ولى باید از قصد لذت و ریبه احتراز کنند و واجب است افرادى که براى نظارت و بررسى گمارده مى‏ شوند از جهت فکرى و روحى زیر نظر و راهنمایى مسئولین باشند.

 

س   1203: دیدن فیلم های ویدئویی که گاهی تصاویر منحرف کننده‏ای دارند، به قصد   نظارت و حذف بخش‏های فاسد آنها برای ارائه به دیگران چه حکمی دارد؟

ج: دیدن این فیلمها اگر به منظور اصلاح فیلم و حذف تصاویر فاسد و گمراه‏کننده آنها باشد اشکال ندارد بشرط اینکه کسى که اقدام به این کار مى‏کند مصون از افتادن به حرام باشد.

 

س 1204: آیا برای زن و شوهر دیدن فیلم های ویدئویی جنسی در خانه، جایز است؟ آیا برای فرد   مبتلا به قطع نخاع، دیدن این فیلم‏ها به قصد تحریک شهوت و تمکن از نزدیکی با همسرش، جایز است؟

ج: برانگیختن شهوت توسط فیلمهاى ویدئویى جنسى جایز نیست.

 

س   1205: مشاهده پنهانی فیلم‏ها وتصاویری که طبق قانون دولت اسلامی ممنوع   هستند، اگر مفسده‏ای نداشته باشند، چه حکمی دارد؟ حکم آنها نسبت به زن و شوهرهای جوان چیست؟

ج: با فرض ممنوع بودن، اشکال دارد.

 

س 1206: مشاهده فیلم هایی که گاهی در بردارنده اهانت به مقدسات جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری هستند، چه حکمی دارد؟

ج: واجب است از آنها اجتناب شود.

 

س 1207: دیدن فیلم های ایرانی که بعد از انقلاب تولید شده‏ اند و در آنها زنان با حجاب ناقص ظاهر می‏شوند و گاهی بدآموزیهایی نیز دارند، چه حکمی دارد؟

ج: اصل مشاهده این فیلم‏ها اگر به قصد لذت و ریبه نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، فى‏ نفسه اشکال ندارد ولى فیلمسازان باید از تهیه و تولید فیلمهایى که با تعالیم ارزشمند اسلامى منافات دارد، خوددارى کنند.

 

س   1208: توزیع و عرضه فیلمهایی که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، چه حکمی دارد؟ همچنین توزیع نوارهای موسیقی که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حکمی دارد؟

ج: اگر فیلم‏ها یا نوارها به نظر مکلّف عرفاً مشتمل برغنا یا موسیقى مطرب و لهوى مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد، توزیع و عرضه آنها و همچنین دیدن و گوش‌دادن به آنها براى او جایز نیست و مجرّد تأیید بعضى از ادارات مربوطه تا زمانى که نظر مکلّف در تشخیص موضوع با نظر تأییدکنندگان مخالف است، دلیل شرعى براى جواز محسوب نمى‏شود.

 

س 1209: خرید و فروش و نگهداری مجلاّت لباس‏های زنانه که عکس زنان اجنبی در آنها وجود دارد و برای انتخاب لباس بکار می‏روند، چه حکمی دارد؟

ج: مجرّد وجود عکس‏هاى زنان اجنبى در این مجلاّت مانع جواز خرید و فروش و بهره‏بردارى از آنها براى انتخاب لباس نیست مگر آن که عکس‏ها، به گونه‏اى باشد که موجب مفسده شود.

 

س 1210: آیا خرید و فروش دوربین فیلمبرداری جایز است؟

ج: خرید و فروش دوربین فیلمبردارى تا زمانى که به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشکال ندارد.

 

س 1211: خرید و فروش و اجاره فیلمهای ویدئویی مبتذل و همچنین ویدئو چه حکمی دارد؟

ج: اگر فیلم‏ها در بردارنده تصاویر زننده‏اى که شهوت را تحریک کرده و موجب انحراف و فساد مى‏شوند و یا مشتمل بر غنا و موسیقى مطرب و لهوى و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، تولید و خرید و فروش و اجاره فیلم‏ها و همچنین اجاره ویدئو براى استفاده از آن در این امور، جایز نیست.

 

س 1212: آیا گوش ‏دادن ‏به اخبار و برنامه‏ های علمی و فرهنگی رادیوهای خارجی جایز است؟

ج: در صورتى که موجب انحراف و فساد نشود، جایز است.

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*