ازدواج اجباری دختر نوجوان با مرد متجاوز به دختر

ازدواج اجباری دختر نوجوان با مرد متجاوز به دختر اجبار دختر 14 ساله به ازدواج با مردی که به وی تجاوز کرده است

شاید یکی از بهترین راه های حال دادن به مرد متجاوز تقدیم دختری است که به وی تجاوز کرده است که این کار توسط یک پدر در آمریکا صورت گرفت و این پدر دخترش را به اجبار به عقد مردی درآورد که به دختر تجاوز کرده بود و باید 15 سال را در زندان میگذراند .

ازدواج دختر با متجاوز به دختر

ازدواج دختر با متجاوز

دختر ۱۴ ساله‌ای که قربانی تجاوز وحشیانه مردی ۲۵ ساله شده و از وی باردار بود، مجبور به ازدواج با این متجاوز شد؛ این اتفاق در شرایطی رخ داد که این مرد ۲۵ ساله در حال سپری کردن محکومیت ۱۵ ساله خود به‌جرم تجاوز به عنف است.

پدری در ایالت آیداهوی آمریکا دختر 14 ساله خود را در حالی وادار به ازدواج با مردی 25 ساله کرد که پیش از این دخترش قربانی تجاوز این مرد قرار گرفته و از وی باردار شده بود.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، این پدر، دختر و فرد متجاوز را مجبور کرد مسیر 1000مایلی به‌سمت میسوری را طی کنند تا با توجه به عدم‌منع قانونی ازدواج دختران زیر 15 سال در آنجا، بتوانند با یکدیگر ازدواج کنند.

در ایالت میسوری ازدواج افراد زیر 15 سال تحت شرایط خاصی همچون باردار شدن مجاز است.

فرد متجاوز که 25ساله‌ است در حال سپری کردن محکومیت 15ساله خود در زندان به‌جرم تجاوز به عنف است. البته وکیل مدافع خانواده این دختر، عنوان کرده که شاید اجبار پدر این دختر برای ازدواج دخترش، مسائل و عقاید مذهبی وی باشد.

منطبق با کلید واژه: اخبار حوادث