به اولی ها خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
خانه » آهنگ پیشواز » آهنگ پیشواز همراه اول » آهنگ پیشواز همراه اول همایون شجریان
آهنگ پیشواز همراه اول همایون شجریان

آهنگ پیشواز همراه اول همایون شجریان

آهنگ پیشواز همراه اول همایون شجریان و تمام کد آواهای انتظار همراه اول همایون شجریان خواننده محبوب ایران

آهنگ پیشواز همایون شجریان

آهنگ پیشواز همایون شجریان

فعالسازی آهنگ پیشواز همراه اول

آهنگ پیشواز همراه اول همایون شجریان

90658 ابر می بارد 2 پخش
90657 ابر می بارد 1 پخش
90668 رها کن 1 پخش
90667 رگ خواب 2 پخش
90666 رگ خواب 1 پخش
90665 گریه می آید مرا 4 پخش
90664 گریه می آید مرا 3 پخش
90663 گریه می آید مرا 2 پخش
90662 گریه می آید مرا 1 پخش
90661 آهای خبردار 3 پخش
90660 آهای خبردار 2 پخش
90659 آهای خبردار 1 پخش
81112 جانی و صد آه پخش
81111 گروه نوازی کوبه ای پخش
81110 خداوندان اسرار پخش
81109 تکنوازی تنبور پخش
81108 مهتاب پخش
81107 دیباچه رهایی پخش
81106 آواز پخش
81105 دیباچه پخش
77996 رسم عاشقی 1 پخش
77995 پزشکان پخش

 

76999 شکر پخش
76998 خمش باش(بیکلام) پخش
76997 تکیه بر باد پخش
76996 همای سعادت پخش
76995 حرم یار پخش
76994 بی نشان پخش
76993 خمش باش پخش
76992 مستور و مست پخش
32216 با ستاره ها (بیکلام)  
32215 با ستاره ها (3)  
32214 با ستاره ها (2)  
32213 با ستاره ها (1)
32226 غریبانه (2)  
32225 غریبانه (1)  
32224 غریبانه (بیکلام)  
32223 غم گسار (بیکلام)  
32222 غم گسار (5)  
32221 غم گسار (4)  
32220 غم گسار (3)  
32219 غم گسار (2)  
32218 غم گسار (1)  
32217 با ستاره ها (بیکلام 2)
32236 تو کیستی (بیکلام)  
32235 تو کیستی (4)  
32234 تو کیستی (3)  
32233 تو کیستی (2)  
32232 تو کیستی (1)  
32231 سنگدل (بیکلام)  
32230 سنگدل (3)  
32229 سنگدل (2)  
32228 سنگدل (1)  
32227 غریبانه (3)
32246 وطن (3)  
32245 وطن (2)  
32244 وطن (1)  
32243 خورشید آرزو (بیکلام 2)  
32242 خورشید آرزو (بیکلام)  
32241 خورشید آرزو (5)  
32240 خورشید آرزو (4)  
32239 خورشید آرزو (3)  
32238 خورشید آرزو (2)  
32237 خورشید آرزو (1)
32468 فریاد غم (1)  
32467 دشت بی حاصل (4)  
32466 دشت بی حاصل (3)  
32465 دشت بی حاصل (2)  
32464 دشت بی حاصل (1)  
32463 افسونگر (2)  
32462 افسونگر (1)  
32249 وطن (بیکلام)  
32248 وطن (5)  
32247 وطن (4)
32478 چین زلف (4)  
32477 چین زلف (3)  
32476 چین زلف (2)  
32475 چین زلف (1)  
32474 اسرار عشق (4)  
32473 اسرار عشق (3)  
32472 اسرار عشق (2)  
32471 اسرار عشق (1)  
32470 فریاد غم (3)  
32469 فریاد غم (2)
32488 مرغ سحر (1)  
32487 اشتیاق (بی کلام 2)  
32486 اشتیاق (بی کلام 1)  
32485 عشق پاک (4)  
32484 عشق پاک (3)  
32483 عشق پاک (2)  
32482 عشق پاک (1)  
32481 دل شده (3)  
32480 دل شده (2)  
32479 دل شده (1)
32498 گناه عشق (1)  
32497 دوای دل (3)  
32496 دوای دل (2)  
32495 دوای دل (1)  
32494 با سواران (3)  
32493 با سواران (2)  
32492 با سواران (1)  
32491 مرغ سحر (4)  
32490 مرغ سحر (3)  
32489 مرغ سحر (2)
32508 ساز و آواز (5)  
32507 ساز و آواز (4)  
32506 ساز و آواز (3)  
32505 ساز و آواز (2)  
32504 ساز و آواز (1)  
32503 مقدمه (بی کلام 2)  
32502 مقدمه (بی کلام 1)  
32501 گناه عشق (4)  
32500 گناه عشق (3)  
32499 گناه عشق (2)
32518 دفتر دل (2)  
32517 دفتر دل (1)  
32516 توبه شکن (4)  
32515 توبه شکن (3)  
32514 توبه شکن (2)  
32513 توبه شکن (1)  
32512 تار و تنبک (بی کلام)  
32511 ساز و آواز (8)  
32510 ساز و آواز (7)  
32509 ساز و آواز (6)
32528 هوای گریه (2)  
32527 هوای گریه (1)  
32526 حاصل عمر (بی کلام)  
32525 حاصل عمر (3)  
32524 حاصل عمر (2)  
32523 حاصل عمر (1)  
32522 عشق از کجا (4)  
32521 عشق از کجا (3)  
32520 عشق از کجا (2)
32538 نسیم سحر (6)  
32537 نسیم سحر (5)  
32536 نسیم سحر (4)  
32535 نسیم سحر (3)  
32534 نسیم سحر (2)  
32533 نسیم سحر (1)  
32532 خانه ی سودا (3)  
32531 خانه ی سودا (2)  
32530 خانه ی سودا (1)  
32529 هوای گریه (3)
33566 بی تو به سر نمی شود (1)  
33565 بی همگان به سر شود (2)  
33564 بی همگان به سر شود (1)  
33563 با من صنما (2)  
33562 با من صنما (1)  
32543 سکوت (2)  
32542 سکوت (1)  
32541 نسیم وصل (2)  
32540 نسیم وصل (1)  
32539 نسیم سحر (بی کلام)
45789 تصنیف می عشق (1)  
33575 ساز و آواز نهفت  
33574 دل دیوونه (3)  
33573 دل دیوونه (2)  
33572 دل دیوونه (1)  
33571 چون تو جانان منی (3)  
33570 چون تو جانان منی (2)  
33569 چون تو جانان منی (1)  
33568 بی تو به سر نمی شود (3)  
33567 بی تو به سر نمی شود (2)
45799 برون از دیده ها (3)  
45798 برون از دیده ها (2)  
45797 برون از دیده ها (1)  
45796 تصنیف بجان تو (4)  
45795 تصنیف بجان تو (3)  
45794 تصنیف بجان تو (2)  
45793 تصنیف بجان تو (1)  
45792 تصنیف می عشق (4)  
45791 تصنیف می عشق (3)  
45790 تصنیف می عشق (2)
45809 تصنیف آب نان آواز(2)  
45808 تصنیف آب نان آواز(1)  
45807 تکنوازی تار (3)  
45806 تکنوازی تار (2)  
45805 تکنوازی تار (1)  
45804 تصنیف در عاشقی (3)  
45803 تصنیف در عاشقی (2)  
45802 تصنیف در عاشقی (1)  
45801 مقدمه چهارگاه (2)  
45800 مقدمه چهارگاه (1)
45819 بی دل وبی زبان (2)  
45818 بی دل وبی زبان (1)  
45817 دشتی (2)  
45816 دشتی (1)  
45815 مقدمه دشتی (4)  
45814 مقدمه دشتی (3)  
45813 مقدمه دشتی (2)  
45812 مقدمه دشتی (1)  
45811 تصنیف آب نان آواز(4)  
45810 تصنیف آب نان آواز(3)
45829 تصنیف خاکدان عشق (1)  
45828 تصنیف شهربه شهر (3)  
45827 تصنیف شهربه شهر (2)  
45826 تصنیف شهربه شهر (1)  
45825 شهر به شهر (3)  
45824 شهر به شهر (2)  
45823 شهر به شهر (1)  
45822 چهارمضراب دشتی (2)  
45821 چهارمضراب دشتی (1)  
45820 بی دل وبی زبان (3)
45903 دست جان نمی رسد (3)  
45902 دست جان نمی رسد (2)  
45901 دست جان نمی رسد (1)  
45900 آن دلیر من (2)  
45899 آن دلیر من (1)  
45834 مقدمه می عشق (3)  
45833 مقدمه می عشق (2)  
45832 مقدمه می عشق (1)  
45831 تصنیف خاکدان عشق (3)  
45830 تصنیف خاکدان عشق (2)
45913 قطعه لزگی (2)  
45912 قطعه لزگی (1)  
45911 قطعه ضربی (3)  
45910 قطعه ضربی (2)  
45909 قطعه ضربی (1)  
45908 دست بنه بردلم (3)  
45907 دست بنه بردلم (2)  
45906 دست بنه بردلم (1)  
45905 ساز و آواز شکسته (2)  
45904 ساز و آواز شکسته (1)
45923 طرب منم (4)  
45922 طرب منم (3)  
45921 طرب منم (2)  
45920 طرب منم (1)  
45919 شب ستاره کش (3)  
45918 شب ستاره کش (2)  
45917 شب ستاره کش (1)  
45916 رها نمی کند ایام (3)  
45915 رها نمی کند ایام (2)  
45914 رها نمی کند ایام (1)
46103 ناشکیبا (2)  
46102 ناشکیبا (1)  
46101 چه دانستم (4)  
46100 چه دانستم (3)  
46099 چه دانستم (2)  
46098 چه دانستم (1)  
45927 تصنیف بی من مرو (4)  
45926 تصنیف بی من مرو (3)  
45925 تصنیف بی من مرو (2)  
45924 تصنیف بی من مرو (1)
46113 هامون (3)  
46112 هامون (2)  
46111 هامون (1)  
46110 تصنیف می عشق (2)  
46109 تصنیف می عشق (1)  
46108 می عشق (3)  
46107 می عشق (2)  
46106 می عشق (1)  
46105 سازوآواز شور (2)  
46104 سازوآواز شور (1)
46123 پنهان چو دل (2)  
46122 پنهان چو دل (1)  
46121 داغ دوستی (4)  
46120 داغ دوستی (3)  
46119 داغ دوستی (2)  
46118 داغ دوستی (1)  
46117 زهر شیرین (3)  
46116 زهر شیرین (2)  
46115 زهر شیرین (1)  
46114 هامون (4)
46267 شب فراق (2)  
46266 شب فراق (1)  
46265 جانا به نگاهی (4)  
46264 جانا به نگاهی (3)  
46263 جانا به نگاهی (2)  
46262 جانا به نگاهی (1)  
46127 رقص چوب (3)  
46126 رقص چوب (2)  
46125 رقص چوب (1)  
46124 پنهان چو دل (3)
46277 نام عاشق (1)  
46276 بهار عاشق (4)  
46275 بهار عاشق (3)  
46274 بهار عاشق (2)  
46273 بهار عاشق (1)  
46272 سازوآوازشب قراق (4)  
46271 سازوآوازشب قراق (3)  
46270 سازوآوازشب قراق (2)  
46269 سازوآوازشب قراق (1)  
46268 شب فراق (3)
46287 افسانه عشق (2)  
46286 افسانه عشق (1)  
46285 شب جدایی (4)  
46284 شب جدایی (3)  
46283 شب جدایی (2)  
46282 شب جدایی (1)  
46281 تصنیف ناز (2)  
46280 تصنیف ناز (1)  
46279 نام عاشق (3)  
46278 نام عاشق (2)
62316 کولی  
62315 دل به دل  
62314 درون آینه  
62313 چرا رفتی  
46293 آتش جاویدان (3)  
46292 آتش جاویدان (2)  
46291 آتش جاویدان (1)  
46290 تصنیف افسانه عشق (2)  
46289 تصنیف افسانه عشق (1)  
46288 افسانه عشق (3)
67549 آرایش غلیظ 2  
67548 آرایش غلیظ  
67547 چه دانستم 2  
67546 با من صنما 2  
67545 چه دانستم  
67544 با من صنما  
62320 در حصار شب  
62319 شتک  
62318 چونی بی من  
62317 همه هیچم

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب برای سایت اولی ها محفوظ است