آهنگ پیشواز همراه اول لری و بختیاری / تمام کد ها

آهنگ پیشواز لری و بختیاری
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۹-۱۹
47880 بازدید
زمان مطالعه: 11 دقیقه

آهنگ پیشواز همراه اول لری و بختیاری لر از اقوام اصیل و بزرگ ایران هستند که همیشه از نام آوری قوم لر و رشادت های مردم این قوم در تاریخ […]


آهنگ پیشواز همراه اول لری و بختیاری

لر از اقوام اصیل و بزرگ ایران هستند که همیشه از نام آوری قوم لر و رشادت های مردم این قوم در تاریخ ایران بسیار دیده شده .در این مطلب قصد داریم آهنگ های پیشواز همراه اول لری را برای لر زبانان عزیز ایران قرار دهیم .

کد آهنگ پیشواز همراه اول لری و بختیاری در زیر قرار داده شده است که مردم لر زبان عزیز کشورمان ایران میتوانند با ارسال این کد به 8989 آهنگ پیشواز لری را برای خود فعال کنند .

آهنگ پیشواز لری و بختیاری

فعالسازی آهنگ پیشواز همراه اول

کد نام اثری از اعتبار پخش
75825 زنگه زنگه-3 گروه عرفان 30 روزه
Play
75824 زنگه زنگه-2 گروه عرفان 30 روزه
Play
75823 زنگه زنگه-1 گروه عرفان 30 روزه
Play
58143 زنگ زنگه (3) گروه عرفان 30 روزه
Play
58142 زنگ زنگه (2) گروه عرفان 30 روزه
Play
58141 زنگ زنگه (1) گروه عرفان 30 روزه
Play
63531 تک نوازی با کمانچه اقتباسی 30 روزه
Play
63302 زنگ زنگه 3 همخوانی گروه کر 30 روزه
Play
63301 زنگ زنگه 2 همخوانی گروه کر 30 روزه
Play
63300 زنگ زنگه همخوانی گروه کر 30 روزه
Play
63299 زنگ زنگه بیکلام 2 همخوانی گروه کر 30 روزه
Play
63298 زنگ زنگه بیکلام همخوانی گروه کر 30 روزه
Play
59712 انتظار علی مرادی 30 روزه
Play
59711 عالم عشق علی مرادی 30 روزه
Play
59710 عروسی علی مرادی 30 روزه
Play
59709 قاب چشم علی مرادی 30 روزه
Play
59708 آواز ساریخانی علی مرادی 30 روزه
Play
59707 گلچین علی مرادی 30 روزه
Play
59706 آواز علیدوستی علی مرادی 30 روزه
Play
59705 نارضا علی مرادی 30 روزه
Play
55906 ظله کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55907 یار یار ممسنی کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55908 دانیه کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55909 خال لو کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55910 بلال کو کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55911 بی کلام 1 کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55912 بی بی مریم کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55913 خدایه کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55914 شوشتری کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55915 حماسی کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55916 بدون کلام نی و تنبک کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55917 تیه کال برنو کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55918 بیکلام برای ارکستر کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55919 بی کلام 2 کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55889 کویر تشنه ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55888 جیران ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55887 عروس شوشتری ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55886 لاله لر ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55885 شوآیم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55884 پاچ لیلی – جونی جونی ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55883 نازنین یارم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55882 آهوی دشت ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55881 دل چی آسمون ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55880 راه شیراز ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55879 لاله سر ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55878 بلا ورزان ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55877 شکوفه بهار ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55876 دایی دایی ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55875 میون ایلم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55680 شکوفه بهار ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55679 لاله سر ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55678 لاله لر
ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55677 عروس شوشتری ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55676 نازنین یارم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55675 چشمه کوهرنگ ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55674 کویر تشنه ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55673 میون ایلم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55672 راه شیراز ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55671 عروس شوشتری ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55670 پاچ لیلی-جونی جونی ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55669 بالاورزان ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55668 دل چی آسمون ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55667 جیران ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55666 شیرین جان(بی کلام) ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55665 آهوی دشت ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55664 شکوفه بهار ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55663 دایی دایی ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
55662 شو آیم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54853 دختر بویراحمدی ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54852 شکار آهو بی کلام ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54851 تو بیو(نای نایی گل) ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54850 عزیز جون ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54849 درنه جان ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54848 تو بیو(بی کلام) ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54847 شیرینم سوزه ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54846 لیلی باوانم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54845 آی سر کتل ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54844 مستم مستم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54843 شکار آهو ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54842 رشید خان ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54841 کریشیم ( بی کلام) ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54840 زلفای یارم بی نظیره ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54839 مجنون نبودم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54838 بدون کلام شاه صنم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54837 دی بلال ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54836 هیار هیار ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54835 زلفای یارم بی نظیره ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54834 المان ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54833 لیلا بانو ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54832 شیرعلی مردون ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54831 شاه صنم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54830 عزیزم بشینه کنارم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54829 سر کتل ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54828 کریشیم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54827 شکار آهو ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54826 دختر بویراحمدی ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54825 مستم مستم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54824 توبیو (نای نایی گل) ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54823 عزیزم سوزه ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54822 عزیز جون ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54821 شاه صنم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54820 المان (ای یار) ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54819 دی بلال ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54818 هیار هیار ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54817 لیلی با وانم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54816 لیلا بانو ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54815 زلفای یارم بی نظیره ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54814 شیر علی مردون ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54813 مجنون نبودم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54812 رشید خان ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54811 عزیز بشینه کنارم ملیحه سعیدی 30 روزه
Play
54810 شو بانو بهروز احمدی 30 روزه
Play
54809 تکنوازی سه تار 2 بهروز احمدی 30 روزه
Play
54808 آواز شاهنامه بهروز احمدی 30 روزه
Play
54807 مقدمه شاهنامه بهروز احمدی 30 روزه
Play
54806 بی قرار بهروز احمدی 30 روزه
Play
54805 تکنوازی سه تار 1 بهروز احمدی 30 روزه
Play
54804 تا کی؟
بهروز احمدی 30 روزه
Play
54803 بهیگ بهروز احمدی 30 روزه
Play
55805 سوگلی دیدار محمودی 30 روزه
Play
55804 چرخ گردون دیدار محمودی 30 روزه
Play
55803 چهار میخ دل دیدار محمودی 30 روزه
Play
55802 سفر ماه گل دیدار محمودی 30 روزه
Play
55801 درد جدایی دیدار محمودی 30 روزه
Play
55800 بلال دیدار محمودی 30 روزه
Play
55799 گل گیس دیدار محمودی 30 روزه
Play
55798 آواز گل گیس دیدار محمودی 30 روزه
Play
55797 مقدمه گل گیس دیدار محمودی 30 روزه
Play
55796 کوک مست دیدار محمودی 30 روزه
Play
55795 آواز با تار دیدار محمودی 30 روزه
Play
55794 پارای مجال دیدار محمودی 30 روزه
Play
55793 آواز با کمانچه دیدار محمودی 30 روزه
Play
55792 چهارشنبه سوری دیدار محمودی 30 روزه
Play
55791 پیر بید بی کسی دیدار محمودی 30 روزه
Play
54802 بی کلام مینا به سر دیدار محمودی 30 روزه
Play
54801 کل و گاله دیدار محمودی 30 روزه
Play
54800 بهار بختیاری دیدار محمودی 30 روزه
Play
54799 گل باوینه دیدار محمودی 30 روزه
Play
54798 مینا به سر و آواز دیدار محمودی 30 روزه
Play
54797 بی کلام شال و مینا دیدار محمودی 30 روزه
Play
54796 تش دیری دیدار محمودی 30 روزه
Play
54795 وار گه دل دیدار محمودی 30 روزه
Play
54794 گله به گله دیدار محمودی 30 روزه
Play
54793 بهار چلوار دیدار محمودی 30 روزه
Play
54758 کمندون دیدار محمودی 30 روزه
Play
54757 گل گلزار دیدار محمودی 30 روزه
Play
54756 نازنین دیدار محمودی 30 روزه
Play
54755 شیر علی مردونک دیدار محمودی 30 روزه
Play
54754 شوق گل دیدار محمودی 30 روزه
Play
54753 هیاری دیدار محمودی 30 روزه
Play
54752 اش باد دیدار محمودی 30 روزه
Play
54751 بهار بهار دیدار محمودی 30 روزه
Play
54750 تش دل دیدار محمودی 30 روزه
Play
54749 کینو دیدار محمودی 30 روزه
Play
54748 مرغزار دیدار محمودی 30 روزه
Play
54747 اوگداری دیدار محمودی 30 روزه
Play
54746 تفنگ پز پر دیدار محمودی 30 روزه
Play
54745 سوارون ایل دیدار محمودی 30 روزه
Play
54744 زند گونی دیدار محمودی 30 روزه
Play
54743 دندال یار غریو دیدار محمودی 30 روزه
Play
54742 هوای گل دیدار محمودی 30 روزه
Play
54741 کوگ منار دیدار محمودی 30 روزه
Play
55746 مال کنون کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55747 آواز گاگریوه کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55748 طبیب دردها 1 کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55749 یار یار ممسنی کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55750 طبیب دردها 2 کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55751 آواز شوشتری کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55752 چوب بازی کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55753 ساز و آواز کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55754 تصنیف آسماری کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55755 آواز حماسه کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55756 تصنیف ره دیر کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55757 یار یار کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55758 تی به ره کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55768 گل نازدار کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55769 غمونه بویر احمدی کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55770 داینی کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55771 سلو کمانچه کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55772 ضربی نی و کمانچه کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55773 شور دشتی کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55774 گلمی کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55775 آواز بلال لیلی کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55776 یار یار کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55777 ضربی نی و کمانچه کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55778 سلو کمانچه کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55779 بدون کلام هیمه هیمه کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55780 یار یار بویر احمدی کوروش اسدپور 30 روزه
Play
55733 فصل گل داوود مهذبیه 30 روزه
Play
55732 عهدی ببندیم داوود مهذبیه 30 روزه
Play
55731 بر گردی به شیراز داوود مهذبیه 30 روزه
Play
55730 شهر شیراز داوود مهذبیه 30 روزه
Play
55729 گلهای خودرو داوود مهذبیه 30 روزه
Play
55728 فصل بهاره داوود مهذبیه 30 روزه
Play
55727 ساز و آواز دشتی داوود مهذبیه 30 روزه
Play
55726 خدا مهربونه داوود مهذبیه 30 روزه
Play
55690 شب و دریا محسن حیدریه 30 روزه
Play
55689 سفر کرده محسن حیدریه 30 روزه
Play
55688 عروس دریا محسن حیدریه 30 روزه
Play
55687 بهار گل محسن حیدریه 30 روزه
Play
55686 بندر نشین محسن حیدریه 30 روزه
Play
55685 شمع و لاله محسن حیدریه 30 روزه
Play
55684 سرود پایداری محسن حیدریه 30 روزه
Play
55683 ستاره بارون محسن حیدریه 30 روزه
Play
55682 عروس آسمون محسن حیدریه 30 روزه
Play
55681 ابر رحمت محسن حیدریه 30 روزه
Play
55479 بارو بارون (لری) کیوان علی محمدی 30 روزه
Play
55394 ببار ای نم نم بارون مسعود جاهد 30 روزه
Play
55393 خسته ام ازین کویر مسعود جاهد 30 روزه
Play
55392 سرزمین من مسعود جاهد 30 روزه
Play
55391 دل من مسعود جاهد 30 روزه
Play
55390 تو را گم میکنم مسعود جاهد 30 روزه
Play
55389 من دیگه بچه نمی شم مسعود جاهد 30 روزه
Play
55388 از تو پیامی شنیدم مسعود جاهد 30 روزه
Play
55387 خدا تو رو نگهدار مسعود جاهد 30 روزه
Play
55386 چشمام به دره مسعود جاهد 30 روزه
Play
55368 تاج خوشبختی مسعود جاهد 30 روزه
Play
55367 حالا چرا؟ مسعود جاهد 30 روزه
Play
55366 من فرزند ایرانم مسعود جاهد 30 روزه
Play
55365 پنجره باز می شود مسعود جاهد 30 روزه
Play
55364 قافله عمر مسعود جاهد 30 روزه
Play
55363 گل مریم مسعود جاهد 30 روزه
Play
55362 حال پریشان مسعود جاهد 30 روزه
Play
55361 اشک حسرت مسعود جاهد 30 روزه
Play
54969 تصنیف بنگ ساز رضا صالحی 30 روزه
Play
54708 بهار اوید (رمیکس) کرمعلی دنیارونی 30 روزه
Play
54707 گل صحرا گرد کرمعلی دنیارونی 30 روزه
Play
54706 خداوند بزرگ کرمعلی دنیارونی 30 روزه
Play
54705 اور بهاری کرمعلی دنیارونی 30 روزه
Play
54704 تو میر خور نداری کرمعلی دنیارونی 30 روزه
Play
54703 گورگل دورگل کرمعلی دنیارونی 30 روزه
Play
54583 سحر آوازی 2 محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54582 شاهنامه خوانی 4 محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54581 مویه محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54580 شاهنامه خوانی محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54579 خسرو – قشقایی قشقایی محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54578 شاهنامه خوانی 2 محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54577 جنگنامه محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54576 گدن آغوز ایل محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54575 شاهنامه خوانی 1 محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54574 سحر آوازی 1 محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54573 تکنوازی ساز عاشیقی 2 محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54572 تکنوازی ساز عاشیقی 1 محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54554 ستایش محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54553 سه پا محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54552 سنگین سما محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54551 عبدالباقی خان محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54550 رارا – سوارچر محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54549 چپی محمد رضا درویشی 30 روزه
Play
54468 شادی قشقایی هوشنگ جاوید 30 روزه
Play
54182 بی کلام یار آقا جان محسن ذوالفقاری 30 روزه
Play
54180 میار محسن ذوالفقاری 30 روزه
Play
54179 عروس آسمانی محسن ذوالفقاری 30 روزه
Play

 

کد آهنگ پیشواز همراه اول بختیاری :

کد نام اثری از اعتبار پخش
82658 بیو بریم حسن شیخ رباط 30 روزه
Play
82657 یار وفادار حسن شیخ رباط 30 روزه
Play
82656 مینا بسر حسن شیخ رباط 30 روزه
Play
82655 غم و سوز حسن شیخ رباط 30 روزه
Play
82654 قه قه کوگ حسن شیخ رباط 30 روزه
Play
82653 تیه کال حسن شیخ رباط 30 روزه
Play
82652 داغ کوچه حسن شیخ رباط 30 روزه
Play
82651 کدخدا حسن شیخ رباط 30 روزه
Play
82266 شمال امید محمدپور 30 روزه
Play
82265 ملار علی عالی 30 روزه
Play
82264 گل ای علی عالی 30 روزه
Play
82263 غم دیری علی عالی 30 روزه
Play
82262 تاگ علی عالی 30 روزه
Play
82261 کوک گلدار علی عالی 30 روزه
Play
82260 هری صنم علی عالی 30 روزه
Play
82259 زلف و زرنا علی عالی 30 روزه
Play
82258 گل هفلنگی علی عالی 30 روزه
Play
82257 نرمه نرمونی علی عالی 30 روزه
Play
75036 چی نها رضا احمدی 30 روزه
Play
75035 دم پسینون رضا احمدی 30 روزه
Play
75034 ماله زیر رضا احمدی 30 روزه
Play
75033 گل بوینه رضا احمدی 30 روزه
Play
75032 چار دستمالی(بی کلام) رضا احمدی 30 روزه
Play
75031 شرین رضا احمدی 30 روزه
Play
75030 چی افتو رضا احمدی 30 روزه
Play
75029 آهی گل رضا احمدی 30 روزه
Play
51136 دستم بگیر رحیم عدنانی 30 روزه
Play
51135 آواز شوشتری رحیم عدنانی 30 روزه
Play
51134 سوار بازی رحیم عدنانی 30 روزه
Play
51133 آواز حماسی رحیم عدنانی 30 روزه
Play
51132 وُی کافر رحیم عدنانی 30 روزه
Play
51131 تی افتو رحیم عدنانی 30 روزه
Play
51130 آواز دووالالی رحیم عدنانی 30 روزه
Play
51129 گلی جون رحیم عدنانی 30 روزه
Play
51128 آواز یار یار رحیم عدنانی 30 روزه
Play
51127 هَم جونُم رحیم عدنانی 30 روزه
Play
50833 گلی گلی علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50832 ترانه عروسی علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50831 دوبیتی و چهار مضراب علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50830 پرده های شور علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50829 هلهله علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50828 سر صیّادی علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50827 اُشاری علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50826 آمان گلی علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50825 راک علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50824 صیّادی علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50823 شاهنامه خوانی علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50822 هیوله علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50821 نیریز علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50820 نغمه علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50819 خسروانی علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50818 چهار مضراب کمند علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50817 فرود و درآمد علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play
50816 سپهر علی اکبر شکارچی 30 روزه
Play

 

نظرات

تاریخ: 21/11/1398
پاسخ

همچنین بخوانید

هم اکنون دیگران می خوانند

تیپ امیر جعفری و سیاوش خیرابی در کره + عکس
ماهی شیر و نوزاد شیر ماهی + عکس
بهترین زمان برای ورزش کردن
برنامه های صدا و سیمای ایران در شب یلدا 94
تیپ بازیگران در جشنواره فیلم فجر 1397 + عکس
انتقاد افسانه بایگان از صدا و سیما و تفکر حاکم در صدا و سیما + عکس
اولین عکس سلفی در فضا در سال 1966
تجاوز دوست پسر تلگرامی دختر و اعضای گروه تلگرام به دختر
وضعیت آب و هوای کشور سه شنبه 16 آبان 1396
تابعیت روسیه و 15 هزار دلار پاداش ازدواج با دختران روسیه