به اولی ها خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
خانه » آهنگ پیشواز » آهنگ پیشواز همراه اول » آهنگ پیشواز همراه اول سالار عقیلی / کد ها
آهنگ پیشواز همراه اول سالار عقیلی / کد ها

آهنگ پیشواز همراه اول سالار عقیلی / کد ها

آهنگ پیشواز همراه اول سالار عقیلی و تمام کد آوا های انتظار همراه اول سالار عقیلی خواننده محبوب ایران

 

آهنگ پیشواز همراه اول سالار عقیلیفعالسازی آهنگ پیشواز همراه اول

86605 یاد شهیدان 2 پخش
86604 یاد شهیدان 1 پخش
86603 یاد شهیدان پخش
86602 تکنوازی 2 پخش
86601 تکنوازی 1 پخش
86600 تکنوازی پخش
86599 شمع سحری 3 پخش
86598 شمع سحری 2 پخش
86597 شمع سحری 1 پخش
86596 شمع سحری پخش
86595 نغمه همرازان 1 پخش
86594 نغمه همرازان پخش
86593 حاصل زندگی 2 پخش
86592 حاصل زندگی 1 پخش
86591 حاصل زندگی پخش
86590 ای دل بشتاب 3 پخش
86589 ای دل بشتاب 2 پخش
86588 ای دل بشتاب 1 پخش
86587 ای دل بشتاب پخش
86586 اتش سودا 3 پخش
86585 اتش سودا 2 پخش
86584 اتش سودا 1 پخش
86583 اتش سودا پخش
85665 مهرگیاه پخش
85664 پرواز خیال پخش
85663 سازو آواز پخش
85662 چشم تو پخش
85661 شباهنگام پخش
85660 دیر یافته پخش
85656 چرخ وفلک 3 پخش
85655 چرخ وفلک 2 پخش
85654 چرخ وفلک 1 پخش
83914 سر پروازم نیست پخش
83912 گریه گرفته است گلو پخش
83911 هوای روی تو دارم پخش
83908 ببارد خزانم پخش
83905 آیینه ی شکسته پخش
83704 معمای شاه 4 پخش
83703 معمای شاه 3 پخش
83702 معمای شاه 2 پخش
83701 معمای شاه بیکلام 1 پخش
83700 معمای شاه بیکلام پخش
82310 دریای طوفانی پخش
82309 تکنوازی ویلنسل پخش
82308 قصه باران پخش
82307 شهیدان عشق پخش
82306 روی او پخش
82305 فکر تو پخش
82304 تکنوازی تار پخش
82303 رقصیدن سرو پخش
82218 تنهایی بیکلام پخش
82217 آتش2 پخش
82216 آتش پخش
82215 گلرخ3 پخش
82214 گلرخ2 پخش
82213 گلرخ پخش
82212 دوستت دارم3 پخش
82211 دوستت دارم2 پخش
82210 دوستت دارم پخش
82209 اندیشه وطن3 پخش
82208 اندیشه وطن2 پخش
82207 اندیشه وطن پخش
82206 مرا رها مکن2 پخش
82205 مرا رها مکن پخش
82204 از تنهایی گریه مکن2 پخش
82203 از تنهایی گریه مکن پخش
81484 خوشه چین پخش
71023 وطنم  پخش
80566 زلف آشفته پخش
80565 ساز 8 پخش
80564 همایون خوش آنکه وصال پخش
80563 ساز 7 پخش
80562 بیات اصفهان شاه پخش
80561 ساز 6 پخش
80560 شوشتری به تیغم گر کشد پخش
80559 ساز 5 پخش
80558 نوا درد عشق پخش
80557 ساز 4 پخش
80556 افشاری عشق پخش
80555 ساز 3 پخش
80554 پنج ضربی عراقی پخش
80553 ساز 2 پخش
80552 مقدمه و تصنیف آواز پخش
80551 ساز 1 پخش
80550 راست ای ساربان پخش
79283 آهنگ سروش پخش
79282 بار دگر آن مست پخش
79281 تکنوازی تنبور پخش
79280 دوش چه خورده ای دلا پخش
79279 طالع اگر مدد دهد پخش
79278 تکنوازی عود پخش
79277 عیش مدام پخش
79276 زندان بی سامان پخش
79275 پرده در پرده پخش
78002 شیخ بهایی 1 پخش
78001 شیخ بهایی پخش
77909 سلطان 2 پخش
77908 سلطان 1 پخش
77907 سلطان پخش
77894 سایه سلطان 1 پخش
77893 سایه سلطان پخش
77892 شیخ 1 پخش
77891 شیخ پخش
77794 سالهای مشروطه 2 پخش
77793 سالهای مشروطه 1 پخش
77792 سالهای مشروطه پخش
77736 دختری به نام اهو 1 پخش
77735 دختری به نام اهو پخش
73921 یاد شهیدان 3 پخش
73920 یاد شهیدان 2 پخش
73919 یاد شهیدان 1 پخش
73918 شمع سحری 3 پخش
73917 شمع سحری 2 پخش
73916 شمع سحری 1 پخش
73915 عمر شادی 2 پخش
73914 عمر شادی 1 پخش
73913 همرازی 2 پخش
73912 همرازی 1 پخش
73911 ای دل بشتاب 3 پخش
73910 ای دل بشتاب 2 پخش
73909 ای دل بشتاب 1 پخش
73908 بساط گل 2 پخش
73907 بساط گل 1 پخش
73906 بانگ نای نی 1 پخش
73905 آواز بیات بی کلام پخش
73904 آتش سودا 2 پخش
73903 آتش سودا 1 پخش
73148 موج اشک -3 پخش
73147 موج اشک-2 پخش
73146 موج اشک -1 پخش
30418 در رهگذار باد پخش
30417 راه عشق پخش
30416 اشعار فریدون مشیری پخش
30415 تصنیف میهن پخش
30414 میهن من پخش
30268 چهار مضراب تصنیف بیات پخش
30266 تصنیف ابو عطا پخش
30263 تصنیف همایون 2 پخش
30262 تصنیف همایون 1 پخش
30261 تصنیف شوشتری پخش
32317 آواز چهارگاه پخش
32315 آواز بیات اصفهان پخش
32314 آواز ابوعطا پخش
32313 افسون سخن (2) پخش
32312 افسون سخن (1) پخش
32311 افسون سخن (بی کلام) پخش
32310 آواز افسون سخن پخش
30421 پرستوی فراری پخش
30420 تصنیف بدرود پخش
30419 تکنوازی سه تار پخش
32328 همچو فرهاد (بی کلام) پخش
32327 در کنج دلم (3) پخش
32326 در کنج دلم (2) پخش
32325 در کنج دلم (1) پخش
32324 در کنج دلم (بی کلام) پخش
32323 آواز شور (3) پخش
32322 آواز شور (2) پخش
32321 آواز شور (1) پخش
32320 آواز شور (بی کلام) پخش
32319 آواز دشتی پخش
32338 امید دل (1) پخش
32337 امید دل (بی کلام) پخش
32335 خوشه چین (بی کلام) پخش
32334 هزاردستان (2) پخش
32333 هزاردستان (1) پخش
32332 همچو فرهاد (4) پخش
32331 همچو فرهاد (3) پخش
32330 همچو فرهاد (2) پخش
32329 همچو فرهاد (1) پخش
33378 اندوه (1) پخش
32347 تصنیف شور امید دل (3) پخش
32346 تصنیف شور امید دل (2) پخش
32345 تصنیف شور امید دل (1) پخش
32344 سبکبار (3) پخش
32343 سبکبار (2) پخش
32342 سبکبار (1) پخش
32341 امید دل (4) پخش
32340 امید دل (3) پخش
32339 امید دل (2) پخش
33388 چهارمضراب شیدایی (3) پخش
33387 چهارمضراب شیدایی (2) پخش
33386 چهارمضراب شیدایی (1) پخش
33385 آواره دشت (4) پخش
33384 آواره دشت (3) پخش
33383 آواره دشت (2) پخش
33382 آواره دشت (1) پخش
33381 اندوه ( بی کلام) پخش
33380 اندوه (3) پخش
33379 اندوه (2) پخش
33405 شب طوفان (1) پخش
33404 سرگذشت ( بی کلام 3) پخش
33403 سرگذشت ( بی کلام 2) پخش
33402 سرگذشت ( بی کلام 1) پخش
33401 سرگذشت (3) پخش
33400 سرگذشت (2) پخش
33399 سرگذشت (1) پخش
33397 سبوی تشنه (3) پخش
33396 سبوی تشنه (2) پخش
33395 سبوی تشنه (1) پخش
34270 سرو چمن پخش
34269 خیال پخش
34268 گیسو کمند پخش
34267 سیمین پخش
34266 زلف دلبند پخش
34265 نگار من پخش
33409 شب طوفان (بی کلام 2) پخش
33408 شب طوفان (بی کلام 1) پخش
33407 شب طوفان (3) پخش
33406 شب طوفان (2) پخش
37063 چهارمضراب همایون (۱) پخش
37062 آواز همایون (۲) پخش
37061 آواز همایون (۱) پخش
37060 تصنیف همایون (۱) پخش
37059 تصنیف همایون (۱) پخش
37058 تصنیف همایون (۱) پخش
34656 هوای دلدار3 پخش
34655 هوای دلدار2 پخش
34654 هوای دلدار پخش
34271 سرو روان پخش
37073 تصنیف سه گاه (۲) پخش
37072 تصنیف سه گاه (۱) پخش
37071 آواز سه گاه (۲) پخش
37070 آواز سه گاه (۱) پخش
37069 تصنیف سه گاه (۳) پخش
37068 تصنیف سه گاه (۲) پخش
37067 تصنیف سه گاه (۱) پخش
37066 آوازچکاوک سه گاه (۲) پخش
37065 آوازچکاوک سه گاه (۱) پخش
37064 چهارمضراب همایون (۲) پخش
37083 چشم به راه دشتی (۱) پخش
37082 آواز حجاز (۲) پخش
37081 آواز حجاز (۱) پخش
37080 تصنیف ابو عطا (۲) پخش
37079 تصنیف ابو عطا (۱) پخش
37078 آوازمخالف ابوعطا (۳) پخش
37077 آوازمخالف ابوعطا (۲) پخش
37076 آوازمخالف ابوعطا (۱) پخش
37075 رنگ سه گاه (۲) پخش
37074 رنگ سه گاه (۱) پخش
37093 بیات اصفهان (۲) پخش
37092 بیات اصفهان (۱) پخش
37091 تصنیف شوشتری (۳) پخش
37090 تصنیف شوشتری (۲) پخش
37089 تصنیف شوشتری (۱) پخش
37088 آواز شور به شوشتری پخش
37087 تصنیف شور (۳) پخش
37086 تصنیف شور (۲) پخش
37085 تصنیف شور (۱) پخش
37084 چشم به راه دشتی (۲) پخش
37207 هوا آفتاب (بی کلام) پخش
37206 تصنیف هوای آفتاب (۱) پخش
37205 ساز و آواز ماهور (۴) پخش
37204 ساز و آواز ماهور (۳) پخش
37203 ساز و آواز ماهور (۲) پخش
37202 ساز و آواز ماهور (۱) پخش
37201 تصنیف غلام قمر (۴) پخش
37200 تصنیف غلام قمر (۳) پخش
37199 تصنیف غلام قمر (۲) پخش
37198 تصنیف غلام قمر (۱) پخش
37217 تصنیف ابر (۴) پخش
37216 تصنیف ابر (۳) پخش
37215 تصنیف ابر (۲) پخش
37214 تصنیف ابر (۱) پخش
37213 آواز راک (۳) پخش
37212 آواز راک (۲) پخش
37211 آواز راک (۱) پخش
37210 تصنیف هوای آفتاب (۴) پخش
37209 تصنیف هوای آفتاب (۳) پخش
37208 تصنیف هوای آفتاب (۲) پخش
37732 رهگذر (بی کلام) (2) پخش
37731 رهگذر (بی کلام) (1) پخش
37730 در رهگذر باد (2) پخش
37729 در رهگذر باد (1) پخش
37223 تصنیف دیوانه مست (۴) پخش
37222 تصنیف دیوانه مست (۳) پخش
37221 تصنیف دیوانه مست (۲) پخش
37220 تصنیف دیوانه مست (۱) پخش
37219 تک نوازی عود (۲) پخش
37218 تک نوازی عود (۱) پخش
37742 ساز و آواز (۴) پخش
37741 ساز و آواز (۳) پخش
37740 ساز و آواز (۲) پخش
37739 ساز و آواز (1) پخش
37738 تصنیف یارو دیار (۴) پخش
37737 تصنیف یارودیار (۳) پخش
37736 تصنیف یارودیار (۲) پخش
37735 تصنیف یارودیار (1) پخش
37734 تک نوازی سه تار (۲) پخش
37733 تک نوازی سه تار (1) پخش
37752 ساز و آواز (۳) پخش
37751 ساز و آواز (۲) پخش
37750 ساز و آواز (1) پخش
37749 چهار مضراب دشتی (۲) پخش
37748 چهار مضراب دشتی (1) پخش
37747 تصنیف میهن (۵) پخش
37746 تصنیف میهن (۴) پخش
37745 تصنیف میهن (۳) پخش
37744 تصنیف میهن (۲) پخش
37743 تصنیف میهن (1) پخش
43474 کاروان مست پخش
43473 همدلی پخش
43472 جان و جهان پخش
43470 یار مست پخش
43469 دلنواز پخش
43438 یار مست پخش
37756 تصنیف بدرود (۴) پخش
37755 تصنیف بدرود (۳) پخش
37754 تصنیف بدرود (۲) پخش
37753 تصنیف بدرود (1) پخش
49493 گیسو کمند(2) پخش
49492 تک نوازی کمانچه پخش
49491 تصنیف جهارگاه پخش
49490 تک نوازی بربط پخش
49489 چهار مضراب چهارگاه پخش
49488 تک نوازی سه تار پخش
49487 تصنیف چهارگاه پخش
43478 تو مرو پخش
43477 گذار پخش
43475 رهائی پخش
51445 تکنوازی سه تار(2) پخش
51444 چهار مضراب پخش
51443 ساز و آواز پخش
51442 گلشن آرزو پخش
49499 سرو روان(2) پخش
49498 تک نوازی تار پخش
49497 تصنیف همایون پخش
49496 (3)تک نوازی کمانچه پخش
49495 تصنیف چهارگاه(2) پخش
49494 تک نوازی سه تار(2) پخش
55505 ساز پخش
55504 سبز پخش
55503 ساز پخش
55502 ناز پخش
51451 می ترواد مهتاب پخش
51450 تکنوازی سه تار پخش
51449 انکار شراب پخش
51448 تکنوازی تار پخش
51447 چهار مضراب پخش
51446 عاشقی از سر گیریم پخش
55515 ساز پخش
55514 چنان پخش
55513 ساز پخش
55512 عاشقان پخش
55511 ساز پخش
55510 روز وصل پخش
55509 ساز پخش
55508 دیر مغان پخش
55507 ساز پخش
55506 تصنیف ماهور پخش
56539 سمفونی کارون 6 پخش
56538 سمفونی کارون 5 پخش
56537 سمفونی کارون 4 پخش
56536 سمفونی کارون 3 پخش
56535 سمفونی کارون 2 پخش
56534 سمفونی کارون 1 پخش
56533 خورشید امید پخش
56532 بهاران پخش
56531 کارون پخش
55516 فاش می گویم پخش
64448 به رنگ خواب پخش
56548 یار دیرین پخش
56547 با تو پخش
56546 هفت آسمان پخش
56545 ساقی پخش
56544 گل دمیده پخش
56543 هیهات پخش
56542 سمفونی کارون 9 پخش
56541 سمفونی کارون 8 پخش
56540 سمفونی کارون 7 پخش
70922 سحرگاهان پخش
70921 داغ حسرت پخش
70920 جرعه ای از آسمان پخش
70919 جان عاشقان پخش
70918 ای زلف سر کج پخش
70917 از خون جوانان وطن پخش
64452 تا دریایی تو پخش
64451 در شبی خزانی پخش
64450 با چشمه ساران پخش
64449 از آیینه خورشید پخش
70932 چهار مضراب مویه پخش
70931 تصنیف سیاه مژگان پخش
70930 تصنیف تمنا پخش
70929 تصنیف باده نوشین پخش
70928 آواز مویه پخش
70927 آواز مثنوی مخالف پخش
70926 نگار پخش
70925 عشق دیرین پخش
70924 طالع روشن پخش
70923 سرخوشان پخش

 

برای خندیدن و شاد بودن کلیک کنید


 
loading...
 
اشتراک گذاری مطلب

تاکنون 37 نظر ثبت شده است.

 1. با سلام. لطفا کد پیشوازآهنگ نام جاوید وطن رو بذارین….

 2. سلام این کدو ب چ شماره ای باید ارسال کنم؟

 3. سلام چرا امکان گوش دادن به این اهنگا وجود نداره.

  • با سلام و احترام
   ما فقط کد آهنگ پیشواز رو قرار دادیم و پخش آهنگ رو به دلیل محدودیت قرار ندادیم .
   شرمنده

 4. سلام لطفا حنانه سالار عقیلی برای همراه اول

 5. شب دهم از علیرضا قربانی است نه سالار عقیلی

  • با سلام و احترام
   بله درسته حق با شماست و در تعجبیم که شرکت همراه اول آهنگ معروف شب دهم رو به اسم سالار عقیلی منتشر کرده .

 6. باسلام چرا پیشواز همرا اول ایران (تیتراژ معمای شاه) رو نزاشتین؟؟

  • با سلام و احترام
   ما در این مطلب تمام آهنگ های پیشواز همراه اول سالار عقیلی رو قرار دادیم و اگر آهنگی موجود نیست بدین معناست که همراه اول آهنگ پیشوازش رو قرار نداده .

 7. لصفا کد پیشواز حانیه رو لطفا بگین

 8. کد پیشوازآهنگ نام جاوید وطن

  • با سلام و احترام
   در این مطلب تمام کد آهنگ پیشواز همراه اول سالار عقیلی قرار داده شده .
   متاسفانه هنوز شرکت همراه اول آهنگ ایران جوان یا همان نام جاوید وطن رو قرار نداده .

 9. سلام
  خسته نباشید
  کد آهنگ معمای شاه همراه اول رو میخوام

 10. سلام، کد خوشه چین رو اپراتور غیرفعال کرده من قبلا ۳۲۳۳۶ رو میفرستادم و اجرا میشد، الان چندین ماهه هر سری کد رو میزنم، پیام کد مورد نطر صحیح نیست ارسال میشه, خواهشا پیگیری کنید

 11. متاسفانه همراه اول درزمینه آوای انتظار خیلی از ایرانسل عقبه وایرانسل خیلی بروزتر و فعال تره و جدیدترین آهنگ ها رو برای آوای انتظار قرار میده

 12. سلام و خسته نباشید
  کد آهنگ به نام ایران در معمای شاه با صدای سالار عقیلی بگذارید
  ممنون

  • با سلام و احترام
   تمام کد اهنگ های پیشوازی که توسط همراه اول از سالار عقیلی منتشر شده در این مطلب موجوده و اگر کد آهنگ درخواستیتون نیست پس هنوز همراه اول این اهنگ رو قرار نداده .

 13. کد پیشواز اهنگ معمای شاه رو بزارید

 14. کد پیشواز. همراه اول. نام جاوید وطنم. میخواستم. لطفا کنید. برام بزارید. با تشکر

 15. با سلام
  کد پیشواز آهنگ ایران جوان یا نام جاوید وطن رو میخواستم
  ممنون میشم از لطف تون

 16. سلام… کدهای هانیه و روز جدایی رو میخواستم……
  باتشکر

  • با سلام و احترام
   ما تمام کدهای همراه اول سالار عقیلی رو گذاشتیم و متاسفانه این دو آهنگ رو شرکت همراه اول قرار نداده .

  • سلام خسته نباشید…
   جلوی اسم آهنگ ها شکل هدفون هست اونا رو میزنم آهنگ بخش نمیشه

   • با سلام و احترام
    ما فقط کد آهنگ رو قرار دادیم و هدفون برای زیبایی کد هست و پخش آنلاین نداریم .

 17. با سلام و خسته نباشین
  کد آهنگ نام جاوید وطن سالار عقیلی چنده .
  ممنون میشم

  • با سلام و احترام
   نام آهنگ مورد نظر شما ایران جوان هست که متاسفانه شرکت همراه اول کد پیشوازی با نام وطنم قرار نداده .
   ما تمام کد آهنگ پیشواز همراه اول سالار عقیلی رو گذاشتیم اما متاسفانه این نام موجود نبود .

 18. باسلام چرا آهنگ ازخون جوانان وطن برای پیشواز نگذاشتین فقط یک تیکه ازموسیقی این آهنگ گذاشتید که حقیقتا خیلی بده لطفا این آهنگ را با صدای عقیلی بهتر بگذارید بطوریکه صدای سالار عقیلی در آن باشه وکامل باشه باتشکر

  • با سلام و احترام
   آقا سیاوش گذاشتن آهنگ پیشواز در دست ما نیست . شرکت همراه اول این قسمت از آهنگ رو گذاشته .
   ما فقط کد آهنگ هایی که شرکت همراه اول اعلام میکنه رو در خدمت مردم قرار میدیم .
   در سایت اولی ها تمام کد آهنگ های پیشواز همراه اول سالار عقیلی موجوده و اگر این آهنگ کامل گذاشته نشده بدین معنیه که همراه اول بیشتر از این آهنگ قرار نداده .
   با تشکر از نظر خوبتون

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب برای سایت اولی ها محفوظ است