آخرین وضعیت آب و هوای کشور دوشنبه 2 بهمن 1396

آخرین وضعیت آب و هوای کشور دوشنبه 2 بهمن 1396

به گزارش اولی ها : براساس آخرین نقشه های هواشناسی اوایل وقت امروز در مناطقی از جنوب غرب، غرب و جنوب کشور گرد و غبار با غلظت کمتر از روزهای قبل وجود خواهد داشت که به تدریج از غلظت آن کاسته می شود.

در روز دوشنبه در شرق و جنوب شرق در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک همراه با روند نسبی افزایش دما پیش بینی می شد که در روز سه شنبه نیز افزایش دما ادامه یافته و این مناطق افزایش 5 تا 10 درجه دما خواهد داشت.

آخرین وضعیت آب و هوای کشور دوشنبه 2 بهمن 1396

از اواخر وقت روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه در برخی نقاط سواحل غربی خزر و اردبیل، وزش باد شدید جنوبی و افزایش 2 تا 6 درجه دما رخ خواهد داد.

همچنین روز دوشنبه بخش های جنوبی و شرقی خلیج فارس و تمامی بخش های دریای عمان به سبب وزش باد شدید مواج است.

بعد از ظهر روز سه شنبه با گذر موج تراز میانی جو در برخی مناطق غرب، زاگرس مرکزی و در اواخر وقت دامنه های جنوبی البرز افزاش ابر وزش باد و بارش پراکنده پیش بینی می شود.

همچنین با شکل گیری توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و نفوذ آن به جنوب غرب و غرب کشور مجدد در این مناطق گرد و خاک کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

در روز چهارشنبه نیز در دامنه های البرز مرکزی و بخش هایی از شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده خواهد داشت.

آخرین وضعیت آب و هوای کشور دوشنبه 2 بهمن 1396

آخرین وضعیت آب و هوای کشور دوشنبه 2 بهمن 1396

آخرین وضعیت آب و هوای کشور دوشنبه 2 بهمن 1396

منطبق با کلید واژه: اخبار