کلیپ سرگرمی

عاقبت شوخی دانشجو با استاد و کتک خوردن دانشجو + فیلم

عاقبت شوخی دانشجو با استاد و کتک خوردن دانشجو + فیلم

عاقبت شوخی دانشجو با استاد و کتک خوردن دانشجو وقتی که دانشجوی بی ادب قصد شوخی بی احترامی به استاد را دارد که کتک مفصلی میخورد . شوخی دانشجو با استاد به شیوه های گوناگون در دانشگاه ها انجام میشود اما بی ادبی دانشجو به استاد قطعا پایان خوبی ندارد . شوخی دانشجو با استاد شوخی دانشجو بی ادب که قصد تمسخر استاد خود را داشت با کتک خوردن دانشجو ختم شد . دانشجو که با همکاری دوستش قصد زدن چیزی پشت سر استاد را داشت و فیلم این شوخی بی ادبانه را من...

ادامه مطلب