تفریح و سرگرمی

فروش یک گوسفند به قیمت 800 میلیون

فروش یک گوسفند به قیمت 800 میلیون

یک گوسفند دو سالۀ عربستانی، رکورد بهای فروش چارپایان را شکست! به گزارش العالم، در یک حراجی که در شهر طائف عربستان برگزار شد، یک گوسفند دو ساله از نژاد کمیاب، به مبلغ یک میلیون ریال عربستان (بیش از 800 میلیون تومان) به فروش رسید و دو برۀ آن هم نیم میلیون ریال فروخته شد. این دو بره هر کدام شش ماه عمر دارند و هریک به مبلغ 250 هزار ریال فروخته شده اند. به نوشته روزنامه القدس العربی، خریدار این گوسفندان که “سعود الطجل” نام دا...

ادامه مطلب