معما

معمای پیدا کردن گوشی در فرش و جواب معما + عکس

معمای پیدا کردن گوشی در فرش و جواب معما + عکس

معمای پیدا کردن گوشی در فرش و جواب معما ، معمای پیدا کردن گوشی که همه را گیج خواهد کرد و رسیدن به جواب معما به شدت سخت خواهد بود اما جواب معما را هم در اختیار شما قرار داده ایم جیا می کروز هر گز فکرش را هم نمیکرد که معما مطرح شده توسط وی در مورد معمای پیدا کردن گوشی در فرش اینقدر مورد توجه قرار بگیرد در صورتی که این معما به سرعت توانست در میان کاربران شبکه های اجتماعی دست به دست بچرخد و توجه همه را جلب کند . کاربر فیلیپینی که با ان...

ادامه مطلب